Wijzertje 13 jan 2023

16/01/2023 :     MR Vergadering

30/01/2023 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

20/02/2023 :     MR Vergadering

25/02/2023 - 05/03/2023 :     Voorjaarsvakantie

15/03/2023 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

20/03/2023 :     MR Vergadering

07/04/2023 - 10/04/2023 :     Pasen

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Na twee weken kerstvakantie zijn we deze week weer vol enthousiasme gestart.

We beginnen dit jaar met goed nieuws. De nieuwbouw van de (toekomstige) IKC de Zonnewijzer is officieel goedgekeurd. Meer informatie is er helaas nog niet bekend, maar dit fijne nieuws willen we alvast met jullie delen. Zodra er meer nieuws is over de start van de bouw en de duur, zullen we jullie hier uiteraard over informeren.

De groepen 7 startten deze week gelijk met een sportieve clinic freerunnen en turnen in de Kennemersporthal. Je leest er later in dit Wijzertje meer over. Net zoals de muzieklessen van Hart Haarlem, welke weer zijn gestart. De groepen 5 hebben hier een stukje over geschreven. De groepen 8 zijn vanmorgen gestart met popmuziek onder begeleiding van de zangdocent. Samen met haar werken zij in tien weken toe naar het maken van een eigen videoclub. Nieuwsgierig naar de eerste les? Neem hier een kijkje.

Deze week hebben we met de kleuterbouw rekenspelletjesmiddag gehad. Vanuit de NPO-gelden schaffen we dit jaar schoolbreed veel rekenmaterialen aan ter ondersteuning van het rekenonderwijs van de leerlingen. Ook rekenspellen zijn hier onderdeel van en om dit te kunnen implementeren is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn hoe de spelletjes werken. Volgende week zijn de midden- en bovenbouw aan de beurt. We hebben er een gezellige middag van gemaakt met elkaar.

Aankomende 30 januari staat er een studiedag gepland. De school is dan gesloten. Als team gaan we aan de slag met ons nieuwe kompas dat per januari 2024 in zal gaan. Uiteraard worden jullie in een later stadium meegenomen in dit proces. Wat is eigenlijk een nieuw kompas? Dit is de basis voor ons onderwijs. Wat vinden we belangrijk als school? Waar willen we op ontwikkelen? Waar liggen uitdagingen? En waar onze sterkte punten die we kunnen vergroten? We gaan dit doen onder begeleiding van een bureau wat hierin gespecialiseerd is en kijken uit naar een dag vol mooie onderwijsgesprekken.

Tot slot willen jullie een fijn weekend wensen namens het hele team.

Vriendelijke groet,

Cindy Prins-Baretta en Arlette Schenk- van der Veldt
Schoolleiding Obs de Zonnewijzer

Gevonden voorwerpen

Is uw kind iets kwijt dan kunt u tot 1 februari nog kijken of het toevallig bij de gevonden voorwerpen ligt. Na deze datum schenken wij dit aan een goed doel. De gevonden voorwerpen zijn zowel op Zonnewijzer 1 en Zonnewijzer 2 te vinden in het kastje in de hal. Bij de kleutergroepen zijn deze terug te vinden bij de kleuterklassen.

Op de foto’s ziet u een blauwe jas van het merk America Today maat 134-140 en tevens een gymtas van Smallable met daarin Nike schoenen maat 33,5 en gymkleding. Deze liggen op het kantoor van de administratie.

Gevonden Voorwerpen Foto 1
Gevonden Voorwerpen Foto 2
previous arrow
next arrow

De Stichting Avondvierdaagse Haarlem en Omstreken gaat stoppen

Mededeling dat de Stichting Avondvierdaagse Haarlem en Omstreken gaat stoppen.

Groepen 1 en 2 verhalen vertellen

In de groepen 1 en 2 kwam Monique Veelenturf een verhaal vertellen. De kinderen zaten met open mond te luisteren en deden enthousiast met de activiteiten mee. Het verhaal ging over een wollen want waar verschillende dieren in kropen. Deze leuke act is mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage voor cultuur.

Groepen 1 Voorlezen Foto 3
Groepen 1 Voorlezen Foto 2
Groepen 1 Voorlezen Foto 1
previous arrow
next arrow

Executieve functies: Metacognitie

Vanuit de autometafoor wordt de executieve functie metacognitie ‘de spiegel’ genoemd.
Met metacognitie wordt het vermogen om het eigen aandeel in gebeurtenissen te zien bedoeld. Ook wel zelfinzicht. Deze vaardigheid kent 2 aspecten. Te weten: het vermogen om eigen prestaties te evalueren (bijvoorbeeld huiswerkopdrachten) en het vermogen om sociale situaties te beoordelen (eigen gedrag e/o reacties van anderen)
Kennis over jezelf, wat werkt voor jou en wat niet? Hierbij hoort ook het besef dat er verschillen zijn tussen jezelf en andere personen. Daarnaast heeft metacognitieve kennis ook te maken met wat je weet over de opdracht die je wilt gaan uitvoeren; hoe moet die gaan verlopen, welke stappen zijn nodig? Metacognitieve kennis slaat ook op de strategieën die je kunt toepassen om de stappen van de opdracht uit te gaan voeren. Met deze kennis kun je keuzes maken rondom je eigen plan van aanpak. Zo komen we bij de metacognitieve vaardigheden. Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om je kennis toe te passen in de juiste situatie. Denk aan stappen als plannen, in de gaten houden en evalueren. Ook het inschatten van de opdracht hoort hierbij, hoe makkelijk of moeilijk zal hij voor jou zijn? En wat heb je nodig?

Tijdens het autorijden hou je alles goed in de gaten. Je let op de weg en kijkt in je spiegels. Je houdt zo overzicht en kijkt waar je moet bijsturen. Je ziet op tijd dat er iemand achter of naast je zit en weet precies wat je moet doen. Af en toe moet je remmen, gas geven, schakelen, bijsturen, letten op je toerenteller en je route in de gaten houden.

Heeft jouw kind moeite met het reflecteren op zichzelf, het eigen werk of eigen gedrag?
Dan kan je oefenen met de volgende tips:

  • Laat jonge kinderen zichzelf bekijken in de spiegel
  • Leer kinderen terugkijken op een activiteit, op de dag, op hun eigen gedrag
  • Benoem wat goed ging, daarna wat beter kon en wat ze daarvan leren
  • Leer kinderen zowel bij succes als bij falen naar zichzelf te kijken: Wat kan jij doen om het beter te maken?
  • Leer kinderen al vroeg dat je van dingen die misgaan leert als je ernaar durft te kijken

Opheffingsvergadering van de oudervereniging. 

In overleg met school wordt regelmatig de hulp van ouders gevraagd. Ouders die in de activiteitencommissie plaatsnemen, hebben regelmatig contact met elkaar om dit te organiseren. Een deel van deze ouders is hierin coördinerend, een ander deel is alleen uitvoerend. Alle hulp is welkom, er zijn tal van mogelijkheden. Vele handen maken licht werk. Mocht je hier enthousiast van worden of een vraag over hebben, stuur dan een bericht aan aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

Sinds dit schooljaar is er achter de schermen van de oudervereniging van de Zonnewijzer het een en ander veranderd. Samen met de schoolleiding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft de oudervereniging de betaling door ouders aan de uiteenlopende activiteiten vanuit school vereenvoudigd. Voortaan zal school de ouderbijdrage gaan innen. Hierover worden jullie vooraf geïnformeerd. Deze verandering leidt ertoe dat de oudervereniging als zodanig niet meer nodig is. Het bestuur van de oudervereniging, zoals die staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 34361840, heeft het voornemen om de vereniging te ontbinden via een algemene ledenvergadering. Alle ouders zijn welkom om deel te nemen aan deze vergadering. Op deze vergadering wordt tevens verantwoording afgelegd over de financiën van 2021/2022 en wordt er besloten over de overdracht van het resterende budget naar een rekening voor de activiteitencommissie van school.

De opheffingsvergadering vindt plaats op donderdag 16 februari van 19:30 -20:00 in de teamkamer op ZW2.

Kanjertraining | Zilveren weken

De periode na de kerstvakantie worden ook wel de Zilveren weken genoemd. Waar we na de zomervakantie starten met de Gouden weken, waarin extra aandacht aan de groepsvorming wordt besteed, is het belangrijk om na de kerstvakantie ook weer even de focus te leggen hierop. Geregeld gebeurt het dat een groep die al in de performing-fase lijkt te zijn beland, weer even terugvalt naar de storming-fase. Goed om dus deze weken extra oefeningen te doen om elkaar te vertrouwen, te leren kennen en de groep een mooie basis te geven voor de performing-fase.

Kanjertraining 1
Kanjertraining 2
Kanjertraining 3
previous arrow
next arrow

Muzieklab voor de groepen 5 begonnen

Vanaf deze week zijn de groepen 5 weer extra muzikaal! Gedurende 10 weken krijgen de kinderen elke week les van specialisten. De kinderen leren een instrument te bespelen en leren dat van echte muzikanten. Ze hebben kunnen kiezen tussen de gitaar, het keyboard en zelfs de cello! Elke donderdag oefenen ze, negen weken lang, om vervolgens als afsluiting een optreden te verzorgen voor alle ouders! Het enthousiasme is onder de kinderen (en de leerkrachten!) enorm groot en er is al flink gemusiceerd gisteren!

Groep 5 Muzieklab 5
Groep 5 Muzieklab 2
Groep 5 Muzieklab 3
Groep 5 Muzieklab 4
Groep 5 Muzieklab 1
Groep 5 Start Muzieklessen 4
Groep 5 Start Muzieklessen 2
Groep 5 Start Muzieklessen 3
Groep 5 Start Muzieklessen 5
Groep 5 Start Muzieklessen 6
Groep 5 Start Muzieklessen 7
Groep 5 Start Muzieklessen
previous arrow
next arrow

De week van de engelen, goden en gelden in de groepen 4

De laatste week van het kalenderjaar 2022 stond bij de groepen 4 in het teken van het mooie verhaal. Elke ochtend werd er een verhaal voorgelezen bij het prachtig versierde podium. Niet alleen werd het kerstverhaal verteld uit het Christendom. Ook konden de leerlingen genieten van verhalen van de Islam en het Hindoeïsme.

Groepen 7 workshop freerunnen

Op dinsdag 10 januari zijn de groepen 7 gaan sporten onder begeleiding van CIOS-studenten in de Kennemersporthal. We hebben turn en freerun lessen gevolgd.

We hebben bij turnen geoefend met de brug, de borstwaardsom gedaan en geslingerd. Ook hebben we op de vloer en balk een parkoers gedaan. Met de sprong en trapeze hebben we gezwaaid aan de trapeze en een koprol over een obstakel gedaan. Op de trampoline hebben we een 360 en een 180 graden draai gedaan.

Bij het freerunnen hebben wij een Wall – run & parkour rol, een wall – run is dat je op een muur rent om iets aan te raken of ergens op te komen. Met de vaults hebben we over de kasten gesprongen. En met precisions en lache’s hebben we gezwaaid aan stangen. De catleap gingen we tegen de muur aan springen dat is ook om op een muur te springen.

Gemaakt door Lara, Lynn en Lisa uit groep 7A

Groepen 7 Workshop Freerunnen 2
Groepen 7 Workshop Freerunnen 1
previous arrow
next arrow

error: Inhoud is beveiligd