Wijzertje 27 jan 2023

30/01/2023 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

20/02/2023 :     MR Vergadering

25/02/2023 - 05/03/2023 :     Voorjaarsvakantie

15/03/2023 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

20/03/2023 :     MR Vergadering

07/04/2023 - 10/04/2023 :     Pasen

17/04/2023 :     MR Vergadering

22/04/2023 - 07/05/2023 :     Meivakantie

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De weken vliegen voorbij en er gebeuren een hoop mooie dingen op school. Deze week hebben wij als team een training digitale veiligheid gehad vanuit het bestuur. Op deze manier zorgen we ervoor dat ook op digitaal gebied de school veilig blijft.

Vorige week hadden de groepen 3 letterfeest. Alle ouders waren uitgenodigd om dit te vieren. U leest hier in dit Wijzertje meer over.

Vorig jaar hebben we onder alle ouders, leerlingen en leerkrachten het tevredenheidsonderzoek uitgezet. Hier kwamen als ontwikkelpunten uit dat de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 meer aandacht wilden besteden aan het onderwerp milieu. Daarnaast werd ook helder dat er een verbeterpunt nodig was op gebied van veiligheid tijdens de TSO (Tussen Schoolse Opvang). We nemen jullie graag mee wat er tot op heden is gebeurd met deze ontwikkelpunten.

Op gebied van milieu is er een werkgroep gekomen van leerkrachten, waarbij de Kinderraad nauw wordt betrokken. Samen hebben ze het idee bedacht dat er in april een milieumaand komt in de groepen 5 tot en met 8. Er is contact gelegd met de Gemeente Haarlem om te onderzoeken welke samenwerkingen hierin mogelijk zijn. Mooie ontwikkelingen.

De TSO heeft sinds start schooljaar nieuwe collega’s kunnen aannemen van Op Stoom. Dit betekent meer handen en expertise op het plein. Daarnaast worden de collega’s van de TSO geschoold op de Kanjertraining, waardoor we allemaal dezelfde taal (kanjertaal) gaan spreken met de leerlingen. De Kinderraad zal betrokken worden voor de tussenevaluatie om te monitoren hoe het nu gaat.

Per 1 februari zal er een wijziging plaatsvinden in de communicatie van de Zonnewijzer. De Nieuws uit de Groepen zal niet meer worden verstuurd. Een deel van deze informatie zal in het Wijzertje worden opgenomen onder het kopje ‘Nieuws uit de Groepen’. De groepspagina van de Schoolapp krijgt een prominentere rol. Minimaal 1 keer per maand zal er per groep een update plaatsvinden, waarmee jullie een digitaal kijkje in de klas krijgen. De hulpvraag vanuit de leerkracht zal via de Schoolapp of de klassenouders worden uitgezet. Hierbij wordt er uiteraard zo veel mogelijk rekening mee gehouden om berichten te clusteren en het mailverkeer te minimaliseren. Een hulpvraag vanuit ouders kan ten alle tijden gesteld worden via de mail, de Schoolapp, telefonisch of fysiek. De mailadressen van de leerkrachten vindt u nog steeds in de Schoolapp onder het kopje team.

Vriendelijke groet,

Cindy Prins-Baretta en Arlette Schenk- van der Veldt
Schoolleiding Obs de Zonnewijzer

Gespreksronde #2

Woensdag 8 februari zal u het rapport van uw kind(eren) ontvangen. Aansluitend zal van woensdag 8 februari tot en met vrijdag 17 februari gespreksronde #2 plaatsvinden. Voor de groepen 8 zullen de adviesgesprekken plaatsvinden. De kinderen van de groepen 3-8 zijn aanwezig bij de gesprekken. De inschrijving hiervoor wordt door de leerkrachten klaargezet.
U kunt inschrijven van dinsdag 31 januari 8:00 tot vrijdag 3 februari 17:00.
Schrijft u niet in? Dan wordt u ingedeeld door de leerkracht en ontvangt u een bericht van het inschrijfsysteem wanneer u wordt verwacht.

Groepen 3 Letterdiploma

Vorige week hebben de leerlingen uit groep 3 alle letters en klanken geleerd! Dit moest natuurlijk gevierd worden met een letterfeest! De leerlingen van groep 3 hebben die dag verschillende spellen gespeeld. Aan het einde van de dag ontvingen de leerlingen hun letterdiploma. Voor de diploma-uitreiking hadden de leerkrachten als verrassing de ouders uitgenodigd. De leerlingen waren blij verrast met de komst van hun ouders! In het bijzijn van de ouders hebben de leerlingen hun letterdiploma in ontvangst genomen. Het was een gezellige dag met een feestelijke afsluiting!

Groep 3 Letterdiploma Foto 1
Groep 3 Letterdiploma Foto 2
Groep 3 Letterdiploma Foto 3
Groep 3 Letterdiploma Foto 4
Groep 3 Letterdiploma Foto 5
Groep 3 Letterdiploma Foto 6
Groep 3 Letterdiploma Foto 7
Groep 3 Letterdiploma Foto 8
Groep 3 Letterdiploma Foto 9
Groep 3 Letterdiploma Foto 10
Groep 3 Letterdiploma Foto 11
Groep 3 Letterdiploma Foto 12
Groep 3 Letterdiploma Foto 13
previous arrow
next arrow

Jeugdgezondheidszorg nieuws

Over onze workshops
Opvoeden is leuk, maar soms ook best lastig. Hoe ga ik met de driftbuien van mijn peuter om? Hoe kan ik zorgen dat mijn kind beter luistert of beter slaapt? Iedere ouder kent deze vragen.
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland organiseert workshops, zowel online als op locatie, waar deze en vele andere vragen aan bod komen én waar je tips en ervaringen met andere ouders kunt uitwisselen.
Ons complete aanbod kun je HIER vinden. Onderstaand vind je alvast één van de workshops uit ons aanbod.

Workshops

Workshop ‘Over regels en grenzen..’
Bijna iedere ouder van een peuter heeft het wel eens meegemaakt: je kind krijgt midden op straat of in de supermarkt een enorme driftbui omdat de dingen niet gaan zoals hij of zij wil. Dit hoort bij de ontwikkeling van kinderen: het ontdekken van wat zij belangrijk vinden en graag willen, hun eigen ik. Maar hoe ga je als ouder met zo’n driftbui om? Kun je zo’n driftbui ook voorkomen? Hoe stel je grenzen bij je kind? Maar geef je tegelijkertijd ook ruimte aan die eigen wil? Tijdens de workshop ‘over regels en grenzen’ komen deze en andere onderwerpen aan bod, en kun je je vragen hierover stellen.
De workshop duurt ongeveer 2 uur en er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen en ideeën met de andere ouders.
De workshop wordt begeleid door een van onze jeugdverpleegkundigen met veel ervaring en kennis rond dit onderwerp.
Deze workshop is bedoeld voor alle (groot-)ouders/opvoeders van kinderen van 0-12 jaar.

Meer informatie over deze workshop vind je HIER.
Je kunt je hier tevens aanmelden.

Executieve functies: Flexibiliteit

Vanuit de autometafoor wordt de executieve functie flexibiliteit ‘het stuur’ genoemd.
Met flexibiliteit wordt de vaardigheid bedoeld om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden.

Met het stuur kun je van richting veranderen. Je stuurt bij als er een hindernis op je pad komt.
Ben jij flexibel genoeg om bij te sturen als het even niet gaat zoals je had verwacht, of als iets niet lukt zoals je het in je hoofd had? Kan jij je makkelijk aanpassen aan plannen of inbreng van anderen. Stuur je dan even bij of krijg je dan ruzie? Als je een spel speelt, kan je dan bijsturen op het moment dat je plan in de war wordt gegooid als iemand je te slim af is?

Heeft jouw kind moeite met het aanpassen van een plan, moeite met van richting veranderen?
Dan kan je oefenen met de volgende tips:

  • Laat dingen bewust eens anders lopen dan gepland
  • Leer kinderen omgaan met onverwachte zaken
  • Verplaats eens wat meubels in huis of in hun slaapkamer
  • Wees zelf ook flexibel en verwoord dat hardop
  • Speel een coöperatief spel, waarbij je samen moet beslissen wat je gaat doen. Bijv. samen tekenen, om de beurt een streepje zetten
  • Laat kinderen zelf oplossingen bedenken voor een probleem
  • Creatief denken is ook een opdracht in flexibel denken. Je kunt thuis het volgende spel spelen, bijvoorbeeld tijdens het avondeten aan tafel. De eerste zegt een woord, de volgende zegt het eerste woord wat bij hem/haar opkomt, de volgende gaat dan weer met het nieuwe woord door. Bijvoorbeeld geel, maan, raket, ijsje, warm, eiland….bij dit spel moet je flink bijsturen!

Broer en zus wereldkampioenen

Youssef uit groep 4 en Lareen uit groep 6 hebben de eerste prijs van de wereld gewonnen van de Smart Brain Contest in Dubai. Wat zijn wij allemaal trots op deze twee toppers.
In dit filmpje op Instagram legt Yousssef het in twee talen aan ons nog een keer uit.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes volg ons dan ook op Instagram.

Kampioenen4 Top
Kampioenen9
Kampioenen10
Kampioenen13
Kampioenen14
previous arrow
next arrow

Opening thema ‘Winter’ bij de onderbouw

Bij de onderbouw zijn we gestart met het thema ‘Winter’. Ingepakt in een dikke winterjas, muts, handschoenen en warme sjaal hebben we verschillende wintersporten uitgebeeld op het prachtig versierde podium. Ondanks dat het buiten nog niet echt winterachtig is, gaan we de komende tijd aan de slag met verschillende activiteiten rond dit thema.

Wintersfeer School Podium Foto 3
Wintersfeer School Podium Foto 2
Wintersfeer School Podium Foto 1
Opening Thema Winter. Onderbouw 1
Opening Thema Winter Onderbouw 2
previous arrow
next arrow

error: Inhoud is beveiligd