Wijzertje 10 feb 2023

20/02/2023 :     MR Vergadering

25/02/2023 - 05/03/2023 :     Voorjaarsvakantie

15/03/2023 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

20/03/2023 :     MR Vergadering

07/04/2023 - 10/04/2023 :     Pasen

17/04/2023 :     MR Vergadering

22/04/2023 - 07/05/2023 :     Meivakantie

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We kijken terug op twee mooie weken. Vorige week hebben we een studiedag gehad met het gehele team en onze collega’s van Op Stoom om met elkaar in gesprek te gaan over de kernwaarden van school. Waar liggen voor ons kansen, waar bedreigingen? Wat mogen we uitbreiden en waar ligt nog uitdaging? Prachtige gesprekken met een waardevol eindresultaat. We hebben dit gedaan onder begeleiding van Antoinette Gillet van Masterplan. De aankomende MR vergadering zullen we ook de oudergeleding van de MR meenemen in de uitkomst van deze mooie studiedag.

Deze week hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Aansluitend volgen altijd de tienminutengesprekken. Vanaf groep 3 vinden deze gesprekken met de kinderen plaats. Een mooie beweging op school sinds dit schooljaar, waardoor we praten met de kinderen en niet over de kinderen. We ervaren dit als zeer waardevol.

Afgelopen maandag zijn de groepen 1, 2 en 3 gestart met een nieuw thema, namelijk: dieren. Deze is feestelijk geopend door een optreden van de leerkrachten in de peutergymzaal. Alle kinderen zongen uit volle borst mee.

 

Afgelopen dinsdag hebben onze collega’s van de voor-, tussen-, en naschoolse opvang een training gekregen van de werkgroep gedrag. De training had als doel dat we als gehele school dezelfde kanjertaal spreken naar de kinderen toe. U leest verderop in dit Wijzertje meer over het nieuwe thema bij de kleuters en ook over de mooie bijeenkomst van de Kanjertraining, voorbereid en geleid door Eva Betjes en Suzanne Bijster.

We wensen jullie allemaal een fijn weekend toe en daarna gaan we op voor de laatste twee weken voor de voorjaarsvakantie.

Vriendelijke groet,
namens het hele team,

Cindy Prins-Baretta en Arlette Schenk- van der Veldt
Schoolleiding Obs de Zonnewijzer

Executieve functies: reactie-inhibitie

Vanuit de autometafoor wordt de executieve functie reactie-inhibitie (of respons-inhibitie) ‘de rem’ genoemd. Reactie-inhibitie is het vermogen om het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen. Het is het vermogen om na te denken voor je iets doet. Als het kind erin slaagt de neiging te weerstaan om iets te zeggen of te doen, heeft het de tijd om een oordeel te vormen over een situatie en de invloed daarvan op zijn of haar gedrag.

Je trapt op de rem als er gevaar dreigt voor een botsing. Als je een hindernis of scherpe bocht moet nemen of als je te snel gaat en je toeren te hoog gaan. Je trapt zachtjes als je wilt afremmen, als je wat minder snel wilt gaan. Je trapt hard als je daadwerkelijk wilt stoppen.
Hebben wij ook een rem? Wanneer is het handig om even te remmen? Wat is remmen eigenlijk? Jezelf inhouden, niet zeggen wat je eigenlijk wilt zeggen, wachten op je beurt, stoppen met iets wat niet handig is, niet te snel reageren, rekening houden met de ander, de ander even aan de beurt laten, je vinger opsteken.

Heeft jouw kind moeite met het tijdig stoppen van zijn/haar gedrag?
Dat kan je oefenen met de volgende tips:

  • Leer kinderen het principe van stop-denk-doe
  • Leg de situatie even stil en laat je kind nadenken, wat is nu handig om te doen?
  • Reflecteer op te snelle, ondoordachte reacties: was dat handig?
  • Laat je kind je niet onderbreken als je praat
  • Leer je kind om te wachten op zijn/haar beurt
  • Verkoop een nee en houd je daar dan ook aan
  • Stoei met je kind met afkloppen om grenzen te leren aangeven en respecteren. Stoppen is stoppen!
  • Speel reactiespelletjes, zoals Pinkelen. Te snel reageren = fout. Je moet steeds even nadenken voor je handelt.
  • Andere reactiespelletjes om deze executieve functie mee te oefenen zijn onder andere: geen ja geen nee, kakkerlakkensoep, speed, halli galli, vlotte geesten, funny farm en dobble

Groep 4A Rekenen

In groep 4a zijn we gestart met een nieuw blok bij Rekenen. In dit blok leren de kinderen wat een centimeter, een decimeter en een meter is. Ook houden we ons bezig met inhoudsmaten en leren we hoe je een maatbeker kunt aflezen.

We zijn begonnen met het opmeten van voorwerpen in de klas. Daarna moesten de kinderen hun eigen hoofd opmeten. Dat ging best lastig met een liniaal en zijn we samen tot de conclusie gekomen dat we iets moesten gebruiken wat om je hoofd heen past. We waren er al snel achter dat een meetlint veel handiger was om iets ronds op te meten en de centimeters af te lezen. Een meetinstrument wat je ergens omheen trekt en daarmee het woord omtrek verklarend. Daarna hebben ze bij elkaar de omtrek van hun hoofd, borst en pols opgemeten. Het was een fijne, leerzame les.

Groep 4a Meten 1
Groep 4a Meten 2
Groep 4a Meten 3
Groep 4a Meten 4
previous arrow
next arrow

Presentatie Kanjertraining

De werkgroep gedrag hebben een training verzorgd voor de collega’s van Op Stoom en de TSO (overblijf) met als doel om allemaal dezelfde taal te spreken op het plein tijdens de overblijf en de voor-, en naschoolse opvang. Na een korte uitleg over wat de Kanjertraining inhoudt, is de vertaalslag gemaakt naar gedrag op het plein en hoe te handelen bij conflictsituaties. We hebben situaties besproken en hoe daarmee om te gaan. Welke taal gebruik je naar de kinderen toe? Wat hebben de kinderen geleerd?

Het was een mooie ochtend, die door alle deelnemers als waardevol werd gezien. Zij gaven aan goede tools te hebben gekregen en geïnspireerd te zijn door deze training.

Kanjertraining 13
Kanjertraining 12
Kanjertraining 11
Kanjertraining 10
Kanjertraining 9
Kanjertraining 8
Kanjertraining 7
Kanjertraining 6
Kanjertraining 5
Kanjertraining 4
Kanjertraining 3
Kanjertraining 2
previous arrow
next arrow

Opening Dierentuin

Afgelopen maandag zijn de kleuters en de groepen 3 gestart met het thema “dierentuin”. Het thema is in de speelzaal geopend. De groepen hebben gezamenlijk liedjes gezongen in de speelzaal.

In de klassen verschijnen langzaamaan dierentuinen en ook het podium is weer mooi versierd.

Dierentuin Podium Foto 5
Dierentuin Podium Foto 4
Dierentuin Podium Foto 3
Dierentuin Podium Foto 2
Dierentuin Podium Foto 1
previous arrow
next arrow

Held op sokken

Op 17 januari hebben de kleuters een dansworkshop “held op sokken” gedaan. De kinderen hebben gedanst als hele stoere ridders. Zij hebben draken en vijanden verslagen en jonkvrouwen gered.
De kinderen hebben enorm genoten van de workshop.

Kleuters Held Op Sokken
Kleuters Held Op Sokken2
previous arrow
next arrow

error: Inhoud is beveiligd