De Activiteiten Commissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/ verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Samenwerking is hierbij het toverwoord, samenwerking met de ouders in MR en samenwerking met de leerkrachten en directie van de school. Met de ouders van de MR overleggen we ca twee keer per jaar en in de activiteitencommissie hebben een leerkracht en directielid zitting. Als u de ouderbijdrage betaalt ben u automatisch lid.

Doel en organisatie

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Bij de ouders belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen.
 2. Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
 3. Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
 4. Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen.

Het dagelijks bestuur van de AC bestaat dit jaar uit Ilja Seunke (voorzitter), Koen van Dieren (penningmeester) en Ingrid van Grootveld (secretaris). In het bredere bestuur zitten de actieve leden, die u op de internetsite kunt vinden. Ook de statuten van de vereniging kunt u daar vinden.

Vlnr. Ingrid van Grootveld (secretaris),  Ilja Seunke  (voorzitter),  Koen van Dieren (penningmeester)

Activiteiten

Het creëren van een positieve sfeer willen we bereiken door feesten en thema’s mee te organiseren en financieren. Zo zorgen wij voor decoratiemateriaal waar we het gebouw bij feesten en thema’s mee versieren, b.v. het Sinterklaas en de centrale Kerstviering (borrel) en Paasontbijt, maar ook faciliteren we sportdag/koningsdag met speelobjecten, en het financieren van het afscheidscadeau voor groep acht. En tot slot financieren we de lustrumfeesten.

De ondersteuning van het verbrede onderwijsaanbod stemmen we af met de ouders van de MR en directie van de school. Denk hierbij aan het financieren van Planeet Compleet, ondersteunend materiaal (denk aan bibliotheek of mediatheek nu maar ook in de nieuwbouw) en het toegankelijk maken van het muzieklab voor alle leerlingen.

Ouderbijdrage

Scholen mogen aan ouders een bijdrage vragen in de kosten. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat deze niet mag worden vastgesteld of uitgegeven zonder instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

De Zonnewijzer vraagt een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een vastgesteld bedrag van € 38,00 per kind en zal in het najaar worden gevraagd. Dit bedrag is bestemd voor diverse activiteiten, waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, de jaarlijkse sportdag, extra cultuuronderwijs en andere buitenschoolse activiteiten. Het tweede deel is bestemd voor het schoolreisje en wordt in het voorjaar gevraagd. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld op basis van de plannen en is meestal rond € 30,00. Voor het schoolkamp in groep 8 wordt aan de desbetreffende ouders een aparte bijdrage gevraagd van ongeveer € 100.

Wanneer de ouderbijdrage gevraagd zal gaan worden, communiceert De Zonnewijzer dit tijdig aan alle ouders/ verzorgers.

Wij organiseren onze activiteiten voor alle kinderen en er worden geen kinderen uitgesloten van de extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het blijft uiteindelijk een vrijwillige bijdrage.

Uw inzet?

Wilt u meer dan alleen maar geld overmaken. Alle hulp is van harte welkom! De AC is altijd op zoek naar helpende handen of uw kennis om de AC nog professioneler en efficiënter te laten werken. En om het budget zo goed mogelijk te besteden is de AC ook altijd op zoek naar ouders die vanuit hun werk iets kunnen betekenen op het gebied van sponsoring/korting. Denkt u iets te kunnen betekenen voor de AC of wilt u daarover komen praten? Schroom dan niet om een AC-lid aan te spreken of een e-mail te sturen naar aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

Deelnemers AC

 • Ilja Seunke (voorzitter)
 • Koen van Dieren (penningmeester)
 • Ingrid van Grootveld (secretaris)
 • Kasper van Berkel
 • Erika van Heeringen
 • Anne van Huijstee
 • Eline Wareman
 • Sophie Peters
 • Myrthe Vorstemans
 • Martijn van den IJssel
 • Kirsten Woortman
 • Nanna Claij (leerkracht-liason leraren)
 • Sandra Haasbeek (leerkracht-liason directie)
error: Inhoud is beveiligd