De Activiteiten Commissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/ verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Samenwerking is hierbij het toverwoord, samenwerking met de ouders in MR en samenwerking met de leerkrachten en directie van de school. Met de ouders van de MR overleggen we ca. twee keer per jaar en in de activiteitencommissie hebben een leerkracht en directielid zitting. Als u de ouderbijdrage betaalt, bent u automatisch lid.

Doel en organisatie

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Bij de ouders belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen.
 2. Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
 3. Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
 4. Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen.

Het dagelijks bestuur van de AC bestaat dit jaar uit Ilja Seunke (voorzitter), Koen van Dieren (penningmeester) en Ingrid van Grootveld (secretaris). In het bredere bestuur zitten de actieve leden, die u op de internetsite kunt vinden. Ook de statuten van de vereniging kunt u daar vinden.

Vlnr. Ingrid van Grootveld (secretaris),  Ilja Seunke  (voorzitter),  Koen van Dieren (penningmeester)

Activiteiten

Het creëren van een positieve sfeer willen we bereiken door feesten en thema’s mee te organiseren en financieren. Zo zorgen wij voor decoratiemateriaal waar we het gebouw bij feesten en thema’s mee versieren, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de centrale Kerstviering (borrel) en het Paasontbijt. Ook faciliteren we sportdag/koningsdag met speelobjecten, de avondvierdaagse en financieren we het afscheidscadeau voor groep acht. Daarnaast financieren we ook een deel van de lustrumfeesten.

De ondersteuning van het verbrede onderwijsaanbod stemmen we af met de ouders van de MR en directie van de school. Denk hierbij aan het financieren van Planeet Compleet, ondersteunend materiaal (bibliotheek of mediatheek) en het toegankelijk maken van het muzieklab voor alle leerlingen.

Ouderbijdrage

Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Als betalend lid kunt u meebeslissen in de algemene ledenvergadering (ALV) over de activiteiten, budget en jaarverantwoording van de vereniging. Op de ALV van tien juni 2020 is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op:
€ 28,- bij 1 kind op school
€ 54,- bij 2 kinderen op school
€ 75,- bij 3 kinderen op school
€ 96,- bij 4 kinderen op school
Bij meer kinderen komt er € 21,- per kind bij. De vereniging vraagt eens per jaar via ‘mijn schoolinfo’ om uw bijdrage.

Uw inzet?

Wilt u meer dan alleen maar geld overmaken. Alle hulp is van harte welkom! De AC is altijd op zoek naar helpende handen of uw kennis om de AC nog professioneler en efficiënter te laten werken. Om het budget zo goed mogelijk te besteden is de AC ook altijd op zoek naar ouders die vanuit hun werk iets kunnen betekenen op het gebied van sponsoring/korting. Denkt u iets te kunnen betekenen voor de AC of wilt u daarover komen praten? Schroom dan niet om een AC-lid aan te spreken of een e-mail te sturen naar aczonnewijzerhaarlem@gmail.com

Deelnemers AC

 • Esther van Stigt (voorzitter | per schooljaar 2021-2022 vacature)
 • Koen van Dieren (penningmeester)
 • Ingrid van Grootveld (secretaris)
 • Wafae Belami
 • Kasper van Berkel
 • Leontien Blauw
 • Erika van Heeringen
 • Anne van Huijstee
 • Bianca Maton
 • Eline Wareman
 • Sophie Peters
 • Nanna Claij (leerkracht)
 • Arlette Schenk – Van der Veldt (adjunct-directeur)
error: Inhoud is beveiligd