Bewegingsonderwijs

Tijdens de les bewegingsonderwijs leren de leerlingen op de Zonnewijzer veilig en met plezier bewegen. Leerlingen krijgen van groep 3 t/m 8 les van meester Mark. Dit is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kleuters krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht. Alle leerlingen hebben twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs. Aan het einde van het schooljaar streven we ernaar om zoveel mogelijk buiten te gymmen met de leerlingen. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de weersomstandigheden.

We bieden een gevarieerd aanbod en tijdens de lessen wordt de intrinsieke motivatie gestimuleerd die zorgt voor een actieve en gezonde leefstijl. Daarnaast ligt de focus tijdens de lessen op alleen en samen bewegen, bewegen op eigen niveau en jezelf uitdagen en verbeteren.

Afspraken bewegingsonderwijs:

  • De leerlingen dragen sportkleding;
  • Er wordt gesport op sportschoenen of blote voeten (sportschoenen worden door ons als school aanbevolen);
  • Horloges en sieraden (uitgezonderd zweerknopjes) mogen tijdens de les niet worden gedragen (deze kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, voor de les in de gymzaal in een bakje worden gedaan);
  • Leerlingen die vanwege medische redenen niet kunnen deelnemen aan de les, vragen wij een briefje van ouders/verzorgers en/of arts mee te brengen (dit briefje dient te worden ingeleverd bij de gymleerkracht);
  • Na afloop van de gymles dienen de leerlingen zich om te kleden.

Sportkleding vergeten?

Zijn leerlingen hun sportkleding vergeten, dan kan (indien beschikbaar) sportkleding van school geleend worden. Zij vragen dit voorafgaand aan de les aan de gymleerkracht. Mocht er geen sportkleding (meer) beschikbaar zijn, dan kan hij/zij niet deelnemen als sporter en zal hij/zij een andere taak krijgen binnen de les. Voorbeelden van mogelijke andere taken zijn; scheidsrechter, puntenteller, coach etc. Op deze manier blijft de leerling betrokken bij de les.

Scroll to top