Bewegingsonderwijs

Tijdens de les bewegingsonderwijs leren de leerlingen op de Zonnewijzer veilig en met plezier bewegen. Leerlingen krijgen van groep 3 t/m 8 les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Per week krijgt elke groep 2x 45 minuten bewegingsonderwijs in de gymzaal. De leerlingen hebben aan het einde van het schooljaar bewegingsonderwijs buiten (afhankelijk van de beschikbare ruimte en weersomstandigheden).

We bieden een gevarieerd bewegingsaanbod en tijdens de lessen wordt de intrinsieke motivatie gestimuleerd die zorgt voor een actieve en gezonde leefstijl. Daarnaast ligt de focus tijdens de lessen op: alleen en samen bewegen, bewegen op eigen niveau en jezelf uitdagen en verbeteren.

(Veiligheids-)regels bewegingsonderwijs

  • De leerlingen dragen sportkleding;
  • Er wordt gesport op sportschoenen of blote voeten (sportschoenen worden door ons als school aanbevolen);
  • Horloges en sieraden (uitgezonderd zweerknopjes) mogen tijdens de les niet worden gedragen (deze kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, voor de les in de gymzaal in een bakje worden gedaan);
  • Leerlingen die vanwege medische redenen niet kunnen deelnemen aan de les, vragen wij een briefje van ouders/verzorgers en/of arts mee te brengen (dit briefje dient te worden ingeleverd bij de gymleerkracht);
  • Na afloop van de gymles dienen de leerlingen zich om te kleden.

Ohhh… sportkleding vergeten!

Leerlingen die een deel van hun sportkleding zijn vergeten of geen sportkleding bij zich hebben, kunnen, mocht dit beschikbaar zijn, sportkleding lenen. Zij dienen voorafgaand aan de les dit te vragen aan de gymleerkracht. Mocht er geen sportkleding (meer) beschikbaar zijn, dan kan hij/zij niet deelnemen als sporter maar krijgt hij/zij een andere taak binnen de les. Voorbeelden van mogelijke andere taken zijn; scheidsrechter, puntenteller, coach, etc. Op deze manier blijft de leerling betrokken bij de les.

Scroll to top