Wijzertje 18 mei 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Zaterdag 19 mei – maandag 21 mei Pinksterweekend
Dinsdag 22 mei Studiedag
Woensdag 23 mei Inloop directie Zonnewijzer 2
Donderdag 31 mei Inloop directie Zonnewijzer 1
Dinsdag 5 juni – vrijdag 8 juni Avondvierdaagse
Vrijdag 8 juni Inloopochtend groep 1 t/m 4
Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Revue groep 8
Woensdag 18 juli Brugpieperdag
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Terugblik op de Koningspelen

We kunnen terugkijken op mooie Koningsspelen. Het programma was goed georganiseerd en het weer was fantastisch. Dank hierbij aan de CIOS-studenten, alle ouders, de AC, en natuurlijk alle leerkrachten die dit mogelijk hebben gemaakt.


Tijdens de sportdag hebben Monique, Duncan en Esther (van Op Stoom) spelletjes op het schoolplein geschilderd. Vanaf deze week zijn er dus nieuwe activiteiten in de pauze voor de leerlingen.

koningsspelen-2018-7

Studiedag 22 mei

Aanstaande dinsdag zijn alle leerlingen vrij. Wij besteden deze studiedag aan de Kanjertraining.

Nieuw klimrek op Zonnewijzer 1

In de meivakantie is er op Zonnewijzer 1 een nieuw klimrek en een tafeltennistafel geplaatst. We hopen dat de leerlingen hier veel plezier aan zullen beleven. We hebben deze pronkstukken gekregen van de gemeente en zijn hier erg blij mee, een mooi cadeautje voor alle leerlingen.

nieuw-klimrek

Nationaal Nederlands Kampioenschap Knikkeren

Afgelopen woensdag heeft op het schoolplein van Zonnewijzer 1 de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren plaatsgevonden. De beste 16 knikkeraars van elk lokaal kampioenschap plaatsen zich rechtstreeks voor de finale van het NK Knikkeren in Ouwehands Dierenpark Rhenen op 16 juni.

Voorronde NK Knikkeren 2018

Groep 8 op kamp

Groep 8 is woensdag vertrokken voor drie dagen kamp in Egmond-Binnen. De hele school heeft ze enthousiast uitgezwaaid. We hopen dat ze kunnen terugkijken op een geslaagd kamp!

uitzwaaien-groep-8-2


Schaakmeesters

De schaaklessen zijn afgerond en alle kinderen die deelnamen hebben een schaakdiploma ontvangen.MR vergadering 09 April 2018

Notulen MR vergadering maandag 9 april 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Marion van der Schoor, Gladys Salvatori, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoo Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: Peggy de Vries, Lilli Schutte

1. Opening, Vaststelling agenda: Marion is later

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst: Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering staan nog niet op de website verschenen. Daphne neemt contact op met Aranza. De Actielijst: zie schema hieronder.

Actie Wie Wanneer
Foto voor site opsturen naar Daphne Gladys Zo snel mogelijk
Mark uitnodigen voor vergadering van 28 me Daphne Is gebeurd
Mark en Gerben uitnodigen voor MR vergadering van 28 mei Daphne Zo snel mogelijk
Debby uitnodigen om MR vanuit haar lidmaatschap GMR bij te praten Marion Overleggen bij welke vergadering
Plannen overleg Kinderraad Marion, Lili, Arlette

3. Gesprek Gerben over ICT: door een misverstand is Gerben niet uitgenodigd voor deze vergadering. Nu is Mark gevraagd voor 28 mei.

4. MR Seminar: deze vindt 16 mei plaats in Utrecht. Marion zal hierheen gaan en bij de volgende vergadering verslag uitbrengen.

5. Werkdruk:
-De wens dat er meer handen in de klas komen
-Bij de administratie zal goed gekeken wat strikt noodzakelijk is om dubbel werk te verminderen

Mededelingen directie:
-Er is extra geld beschikbaar voor werkdruk verlaging. Daarom wordt er een extra onderwijs assistent ingezet nu en ook volgend schooljaar.
– Hans de Nijs geeft 1 dag per week les zodat leerkrachten vrij geroosterde uren hebben voor hun taakuren.
-Structureel leerkracht inzetten voor extra taken.
-Scholing voor Esis (administratiesysteem) om efficiëntie te vergroten.
-Verdere professionalisering door leerkrachten cursussen te laten volgen.

Formatie:
-Er is een nieuwe leerkracht voor de onderbouw voor 3 dagen per week.
-Er is een gesprek voor een bovenbouw leerkracht.
-Directie is actief aan het werven.

Website: Er wordt binnenkort aan gewerkt. Vooral de uitstraling moet beter. Ook moet er rekening gehouden worden me privacy wetgeving.

Camera’s: Bij de deuren op ZW 1 worden camera’s geplaatst en kunnen de deuren op afstand worden geopend.

Ontwikkelingen op de achtergrond:
-Taakbeleid
-Schoolgids
-Jaarboekje

6.Punten uit deel 1: n.v.t.

Presentatie Cito analyse door Jessica den Nijs (Intern Begeleider)
Jessica heeft grafieken laten zien waarin de cito resultaten voor meerdere jaren zijn vastgelegd. Deze resultaten worden geïnterpreteerd en hieruit worden conclusies getrokken. Deze conclusies zijn dan de input voor schoolbrede stappenplannen of groepsplannen.
Er is het voornemen om een soortgelijke presentatie voor alle ouders te houden in september/oktober.

Deel 2

7. Vakantierooster nieuw schooljaar: De planning van de studiedagen is aan de MR voorgelegd en goedgekeurd.

8. Verkeerssituatie school: Er is een reactie van Pim Lemmens, gebiedsbeheerder Haarlem-Noord. Het onderwerp wordt besproken tijdens de vergadering op 9 april. Punt is opgepakt.

9. Overblijfprotocol: Er is een protocol opgesteld. Deze zal na goedkeuring aan de ouders gestuurd worden.
Actie: iedereen moet naar het protocol kijken en eventuele op of aanmerkingen naar Daphne sturen.

10. Plannen overleg Kinderraad: Marion heeft Arlette een mail gestuurd mbt contactgegevens van Kinderraad. Er wordt gewacht op een antwoord van Arlette.

11. 90-jarig bestaan Zonnewijzer: MR hoeft niets te doen. De activiteitencommissie werkt samen met de lustrumgroep van school.

12. Ongeoorloofd verlof: De directie ontvangt vele verzoeken van ouders voor extra verlof. Zij moet vaak nee verkopen omdat er strikte regels zijn opgesteld door de Onderwijsinspectie. Als de directie verlof onterecht toekend wordt zij beboet. Kortom: regels zijn regels.

13. Bezetting MR
-Bea gaat de MR volgend jaar verlaten
– Erna vraagt aan Peggy of zij volgend jaar nog zitting wil nemen in de MR
– Iedereen moet nadenken of hij zij volgend jaar nog in de MR wil blijven en bijj de volgende vergadering hierop antwoord te geven. Dit met het eventueel organiseren van verkiezingen.

Rondvraag:
– Gladys wilde weten hoe de visitatie van Spaarnesant was gegaan. Het antwoord was “goed”

VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 28 MEI ZONNEWIJZER 1 TIJD:19:30UUr

Wijzertje 20 april 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
Maandag 14 mei Voorstelling Oorlogsgeheimen, groep 8
 Woensdag 16 mei Inloopochtend groep 1 t/m 4
Woensdag 16 mei – vrijdag 18 mei Kamp groep 8
Zaterdag 19 mei – maandag 21 mei Pinksterweekend
Dinsdag 22 mei Studiedag
Woensdag 23 mei Inloop directie Zonnewijzer 2
Donderdag 31 mei Inloop directie Zonnewijzer 1
Dinsdag 5 juni – vrijdag 8 juni Avondvierdaagse
Vrijdag 8 juni Inloopochtend groep 1 t/m 4
Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Revue groep 8
Dinsdag 17 juli Diploma-uitreiking groep 8
Woensdag 18 juli Brugpieperdag
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Rectificatie

Er heeft een verkeerd vakantieschema in het vorige Wijzertje gestaan. Hierbij het juiste vakantieschema voor het schooljaar 2018/2019:

Herfstvakantie:
20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie:
22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie:
16-2-2019 t/m 24-02-2019
Paas/meivakantie:
19-4-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart:
30-5-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren:
10-06-2019
Zomervakantie
13-7-2019 t/m 25-08-2019

In het zonnetje

diplomaHierbij willen wij Monique Veelenturf (leerkracht groep 4) feliciteren met de afronding van haar opleiding als cultuurcoördinator. En zij is niet de enige die een felicitatie verdiend. Suzanne van Ling (leerkracht groep1/2 D) heeft haar opleiding Middenmanagement succesvol afgesloten. Wij zijn trots op de dames.

Afscheid nemen bij de deur

Wij willen vragen of alle ouders afscheid willen nemen van hun kind(eren) op het schoolplein. We zien regelmatig dat ouders mee naar binnen lopen. Dit graag alleen wanneer u een dringende mededeling voor de leerkracht heeft.

iPadles

Gistermiddag heeft het team een training gehad over de inzet van iPad’s in de klas. Ondanks hitte was toch iedereen enthousiast.

ipadles

Muziekvoorstelling

De afgelopen twee weken zijn er dagelijks muziekstudenten in de school geweest. Gisteren hebben ze hun stageperiode afgesloten en heeft er een groepsdoorbroken muzikaal optreden plaatsgevonden in de gymzaal op Zonnewijzer 1. In de ochtend hebben de groepen 5A, 6A en 7A voor elkaar opgetreden, daarna de groepen 5B, 6B en 7B. In de middag hebben de groepen 3, 4 en 8 (A en B weer gesplitst) een optreden verzorgd.

muziekoptreden april 2018

Volgende week zal het Wijzertje niet verschijnen. Wij wensen u daarom nu alvast een fijne vakantie! Laten we dit heerlijke weer vasthouden.


Knikkerkampioen

Knikkeren, wie is er niet groot mee geworden? In de maanden april, mei en juni wordt alweer de vijftiende editie van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren georganiseerd. Daarin gaan wij op zoek naar Nederlands beste knikkeraar! Alle leerlingen in Nederland uit groep 3 tot en met 8 mogen gratis deelnemen!knikkers

Door heel Nederland worden er deze maanden lokale voorrondes van het NK Knikkeren gehouden. De beste zestien kinderen verdienen direct een plaats voor de finale.
Op de finaledag gaan duizend kinderen de strijd met elkaar aan voor de felbegeerde titel van Nederlands Kampioen Knikkeren 2018. Tijdens deze dag staan plezier en buitenspelen voorop.

Op woensdag 16 mei wordt er een NK Knikkeren voorronde georganiseerd op De Zonnewijzer. Alle kinderen kunnen zichzelf hiervoor gratis aanmelden via de website www.nkknikkeren.nl.

Ook zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om de knikkerwedstrijden te begeleiden. En misschien zijn er wel ouders die een foodtruck hebben voor koffie, thee en andere drankjes tijdens deze gezellige middag.

Wilt u zich aanmelden als begeleider of heeft u leuke ideeën voor catering op deze middag, mail dan naar Milanne Teunissen: mteunissen@sportsupport.nl.


Muziekuitvoering 

Gisteren was de grote dag aangebroken om, na twee weken muziekles van de studenten van de Hogeschool Leiden, eindelijk aan elkaar te laten zien wat iedereen geleerd had. Het optreden was erg leuk en gevarieerd qua liedjes, van moeilijk tot makkelijk. Er zat zelfs een Engels liedje bij. De kinderen hebben van elkaar genoten.

 Gedichten groep 1/2

Groep 1/2A

Dierengeluiden
Tok, tok, tok ik hoor de kippen in het kippenhok.
Boeee, horen jullie daar de koe?
Hij zegt: I love you!
Knor, knor, knor wat kriebelt er aan zijn snor?
De boer heeft een vlieg op zijn toet
en op zijn hoofd een hoed.
Hij ruimt de hokken op.
Hij werkt en dat is top!

Groekippenhokp 1/2C

De boerderij
Op de boerderij,
zie ik allemaal dieren vrij.
In de wei loopt een koe,
en die koe die zegt boe.
Ook een varken en een paard,
en die hupt met een vaart.
De kip zit in een hok,
en die zegt tok tok tok.
De boer ruimt de poep op,
en het gedichtje is stop.

Groep 1/2D

Poes bes
in het kasteel woont een poes.
ze heeft vlekjes en het heet loes.
ze loopt wat rond in het kasteel,
maar ze moet nog opruimen, héél erg veel!
loes heeft er helemaal geen zin in,
dus ze roept haar vriendin de spin.
ja, natuurlijk lieve loes, doe ik dat.
loes zegt: dank je lieve schat!

Groep 1/2F

gedicht-1-2f


Gedichten groep 3

Groep 3A

KoeDe koe
De koe staat in de wei en eet gras.
Hij staat in een diepe plas.

Lekker slapen, dat is wat hij wil,
maar eerst krabt hij aan zijn bil. 
Hij valt neer om te gaan slapen.
Eerst begint hij verschrikkelijk te gapen.
Dan wordt hij weer wakker

en wandelt naar de bakker.
Na het eten terug naar de wei,

daar staat hij weer helemaal blij.

Groep 3B

De koe
Er was eens een koe in de wei,
Zijn baasje is een lakei.
De koe at altijd gras,
Hij stopte het ook in zijn tas.
De tas nam hij mee naar huis,
En liet hem zien aan een muis.
De muis zei :Wat is dat voor een ding?
Is dat misschien een kring?
Nee, zei de koe, het is een tas,
Die zit vol met heel veel gras.
En nu doei muis,
Ik ga lekker naar huis.
Een kopje thee drinken met de lakei,
Dan zijn we allemaal weer blij.Gedichten groep 4

Groep 4C
mus

In de boom zit een mus.
Ik geef mijn moeder een kus.
Ik heb gescoord, Yes!!!!
Ik drink uit een fles.
Ik eet een vis.
Ik mis.
Door: Wouter


Gedichten groep 5

Groep 5A

gedicht-5a


Gedichten groep 7

Groep 7A

wonderwomanOma
Oma is mijn held, waarom? Dat leg ik je uit
Want voor je het weet is het verhaaltje weer uit
Ze is lief, aardig, enzovoort
Hebben jullie dat allemaal gehoord?
Zeven kleinkinderen, dat is top
Maar denk je dan nooit: alsjeblieft, stop
Je bent veel ziek, dat is niet fijn
Hopelijk is het gewoon voor de gein
Heb je het wel een beetje naar je zin in het ziekenhuis?
Maar het liefst zit je gewoon op de bank thuis
Nou, dit is het einde van het gedicht
Het was mijn plicht
Door: Wick

captainamericanEen held
Als er nood is
En er is iets mis
Dan weet je wie je belt
Een held!
Die komt je dan tegemoet
En die redt je babytoet
Die laat je weer lachen
Dan hang je aan de vlaggen 
En iedereen is dan weer blij
Want dan voel je je weer vrij
De held haalt een katje uit de boom 
In het plaatsje Bergen op Zoom
Door: Emma

Mijn opa als held
Een held had geen geld 
En dat werd door de overheid gemeld
En dat was raar, maar waar
De juf staat voor de klas
Niet pas
Al twee jaar staat ze voor de klas
Mijn opa, dat is mijn held
Hij heeft wel geld
Hij heeft pas een oxboard gegeven
En daarmee heb ik mijn kat in de hoek gedreven
Dit was mijn gedicht
En ik doe mijn boek weer dicht
Door: Hugozap

Er is een held…
Er is een held
Die geeft arme mensen geld
Met dat geld kunnen ze verder leven
En ook wat aan het goede doel geven
Er is een held
Die helpt met het klimaa
En hij houdt heel veel van tomaat
Al die tomaten
Gooit hij naar de misdaden
Er is een held
Die voor jou bestaat
En altijd voor jou klaarstaat
Wie is jouw held?
Door: Eline en Trijntje
Lilkbatgirlleine

Lilkleine is een held
Hij heeft best veel geld
Hij een meid en aan de politie heeft hij schijt
In loterij rapt hij over zijn meid
En hij heeft schijt aan de overheid!
Hij houdt van drank en poepstank
Hij rapt over een geit
En zijn meid heeft mooi haar
Klaar
Door: Thijs en Tristan

Elsupermanvis
Hij begon als een heel normale Amerikaanse soldaat
Maar in de kantine deed hij een daad
Hij pakte een gitaar en zong wat hier en daar
Het was nog niet zo goed, maar zingen zat in zijn bloed
Even later bracht hij een liedje uit
Die 3FM nu nog draait
Hij was nog niet zo populair, maar dat kan niemand gelijk
Maar helaas komt aan elk liedje van Elvis een eind
En met deze zin blaas ik dit gedicht uit
Door: Thijs

Wijzertje 13 april 2018

wijzertje

agenda


 

Agenda*

Dinsdag 17 april – woensdag 18 april IEP-eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
* De agenda loopt t/m de meivakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen week hebben er veel activiteiten plaatsgevonden: het verkeersexamen, de buitenlesdag, de gedichtenweek en de start van de schooltuinen en de muzieklessen.


Buitenlesdag

Zoals vorige week aangekondigd, was het dinsdag tijd voor de jaarlijkse buitenlesdag.
Alle klassen kregen een buitenles met een daarop aansluitend thema. Mede dankzij het mooie weer was dit een groot succes. En we hebben zelfs de krant gehaald.Buitenles krant

Schooltuinen

De groepen 6 zijn maandagmiddag gestart met de schooltuinen. Er is hard gewerkt en nu maar hopen dat er straks een mooie oogst komt!

Gedichtenweek

Afgelopen week vond ook de Gedichtenweek plaats. Zowel dinsdag als donderdag waren er dichters op school om over hun werk te vertellen. Heeft u de tentoonstelling in de hal van Zonnewijzer 1 gezien? In het Wijzertje van volgende week zullen we uitgebreid stilstaan bij de gedichten van de verschillende klassen.

tentoonstelling-gedichtenweek

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie:
zaterdag 20-10 t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie:
zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie:
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-2-2019
Pasen:
vrijdag 19-4-03-2019 t/m maandag 22-4-2019
Meivakantie:
dinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
Pinksteren:
zaterdag 28-6-2019 t/m maandag 10-6-2019
Zomervakantie:
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 02-09-2019

De studiedagen worden later bekend gemaakt.


Inschrijving AvondvierdaagseVoetafdruk

Tot uiterlijk vrijdag 20 april kunnen de inschrijvingen voor de avondvierdaagse nog ingeleverd worden. Op Zonnewijzer 1 staat de brievenbus bij de ingang van de lerarenkamer. Op Zonnewijzer 2 staat een brievenbus in de lerarenkamer. Na 20 april Is het niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven, dus vergeet niet de envelop met €7,50 en het inschrijfformulier mee te nemen naar school!


Dichter op bezoek
Groep 3

Tijdens de Gedichtenweek komen er ook dichters op bezoek. Bij groep 3 kwam Sandra de Weijze. En het is heel toevallig, maar ze is geboren tegenover onze school, dus dat maakte het voor haar extra leuk om bij ons op bezoek te komen.

Behalve gedichten schrijven, tekent Sandra ook. Ze liet op het digibord twee van haar gedichten zien met daarbij de tekeningen. Het eerste gedicht heette “De sterkste man” en het tweede gedicht “Beesten in mij”. Sandra had ook de boeken met de gedichten bij zich en Iker vroeg zich af hoe een boek gemaakt werd. Sandra vertelde dat je teksten en plaatjes moest verzamelen, dat bundelen en dan naar een drukkerij gaan. Daar kunnen ze een heleboel boekjes maken.

De kinderen gingen ook zelf aan de slag. Ze moesten op een kaartje de beginletter van hun naam schrijven en daarna de letter met een zwarte stift omtrekken. De volgende stap was: maak van je letter een dier, dus ogen, poten, eventueel een staart tekenen. De kinderen mochten het dier ook inkleuren.

Als laatste moesten de kinderen op de andere kant drie zinnen schrijven, namelijk:

Ik ben …

Ik heb …

Ik ga …

En als allerlaatste een woordklank, bijv. ssssssss of rrrrrrrrr.

De kinderen hebben erg hun best gedaan en heel leuke dierenkaarten gemaakt. Jammer genoeg vloog het uurtje bezoek om, want ik denk dat zowel de kinderen als Sandra nog uren door hadden kunnen gaan!


Groep 6

Door: Dante uit groep 6A

Donderdag kwam een dichter in de groepen 6. Ze heette Margreet Schouwenaar. Ze kwam hier vertellen over haar gedichten, maar ze schrijft ook boeken vertelde Margreet. Margreet kwam over haar gedichten vertellen, zoals Woordenregen, Voor het slapen gaan en Konijn. Natuurlijk heeft ze ook andere gedichten geschreven. Margreet gaf ons ook allemaal een boekje. Daarin moesten we een soort gedicht maken. Dat was heel leuk en we hebben ook veel geleerd!

Dit was mijn gedicht:
Een gedicht is mijn beste vriend.
Een gedicht is verdriet naar heimwee.
Een gedicht is een ijsje om je erdoorheen te likken.
Een gedicht is om mooi te zingen.
Een gedicht is de zon die weer op komt.
Een gedicht is het beste ter wereld.
Maar een gedicht is ook alles wat je kan bedenken.


Verkeersexamen

De groepen 7 hebben maandagochtend praktijkexamen verkeer gedaan. Over een paar weken zal bekend worden of zij geslaagd zijn.Muziek op De Zonnewijzer

Maandag 9 april zijn de muziekstudenten begonnen met hun stage in de groepen 3 t/m 8. Verschillende aankomende muziekjuffen en muziekmeesters bieden liedjes en bewegingen aan in de groepen. Bijna twee weken lang staat er elke dag muziek op het programma. De kinderen werken dagelijks aan een stuk dat ze voor elkaar gaan opvoeren. De kinderen zijn razend enthousiast.

Meester Luca doet in groep 4C een stiltespel. Want muziek is goed voelen en… luisteren wat je hoort.

Daarnaast vinden in deze periode ook de workshops muziek van Hart plaats. In de groepen 5 worden klarinet-, viool- of keyboardlessen gegeven. In groep 7 vindt Wereld drummen plaats en in groep 8 de Popwerkplaats. Al met al komen de kinderen met veel instrumenten in aanraking. In de groepen 3 is donderdag ook nog zangles gegeven door Hart.


Hoe gaat het nu met de instroomgroep?

Alweer vier weken gelden startte de instroomgroep. We begonnen met zeven kinderen. Inmiddels zijn we gegroeid tot een groep van veertien kinderen! De afgelopen vier weken hebben we zeker niet stilgezeten.

Instroomgroep 2018

Wij:
– maakten een uitstapje naar de bibliotheek;
– smulden van een heerlijk lenteontbijt;
– leerden omgaan met een lijmkwast, een verfkwast, een schaar en wascokrijt;
– leerden over schaduwen in de buitenlesdag;
– kunnen afscheid nemen bij de deur (als je komt wennen mogen papa en mama natuurlijk nog mee de klas in);
– zingen liedjes over de lente mee;
– kennen de regels in de school, in de klas en op het schoolplein;
– knutselen de mooiste werkjes;
– maken veel vriendjes om samen mee te spelen!

Gelukkig hebben we nog meer dan drie maanden de tijd om nog meer vriendjes te maken, leuke uitstapjes te doen en vooral met veel plezier naar school te gaan.

Groetjes uit de instroomklas


Buitenlesdag groep 1/2C
Voor groep 1/2C ging de buitenles dit jaar over het verkeer. De kinderen hebben geleerd om over te steken met en zonder stoplicht. Ook oversteken over een zebrapad ging goed. Een versje over oversteken wisten ze goed te onthouden.
Buitenlesdag 2018 groep 1:2C

Buitenlesdag groep 3A

Tijdens de buitenlesdag heeft klas 3A zich bezig gehouden met het nut van bijen. Veel bijensoorten zijn aan het uitsterven. De kinderen hebben een intro gehad van Eline, de moeder van Abel, en zijn daarna naar buiten gegaan met een mengsel van klei, aarde en zaden. Daar hebben ze balletjes van gemaakt, die ze vervolgens in de bosjes hebben gelegd. Als het goed is groeien daar bloemen uit waar de bijen op af komen. Het was een leerzame en leuke buitenles.

Wil jij de bijen ook een handje helpen? Laat de bloemetjes groeien op Nationale Zaaidag, 22 april: https://www.thepollinators.org/agenda/landelijke-zaaidag

Bij Eline kan je gratis zaadjes ophalen: https://www.nudge.nl/projects/voedselbank-voor-bijen/afhaalpunt-voor-nationale-zaaidag-eline/Buitenlesdag groep 3B

In het kader van de Nationale Buitenlesdag is groep 3B naar kinderboerderij Schoterhoeve geweest. Daar stond een leskist voor ons klaar met allerlei opdrachten en spelletjes over verschillende soorten vogels. We kregen vragen als van welke vogel is dit ei en van welke vogel is deze veer?
Ook konden de kinderen een memorie- en dominospel spelen. Als afsluiting was er de eierrace: zo snel mogelijk lopen met een ei op een lepel zonder dat het eraf valt. Het weer was fantastisch. Aan het eind van de les kregen de kinderen ranja en een lentediploma.
Het was een zeer geslaagde middag, zeker voor herhaling vatbaar.Buitenlesdag groep 5B

De buitenles van groep 5 stond in het teken van rekenen. Ze hebben een sommen-estafette gedaan.


MR vergadering 12 maart 2018

Notulen MR vergadering 12 maart 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Marion van der Schoor, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: Gladys Salvadori, Peggy de Vries

 

 1. Opening, Vaststelling agenda: verzoek van Bea van der Pol i.v.m. tijdsbeheersing tijdens de vergaderingen is om tijdens de rondvraag louter gesloten vragen te stellen. Ingewikkelder vragen of kwesties kunnen als aparte punten geagendeerd worden. Er wordt afgesproken dat punten die discussie behoeven zo veel mogelijk voor de vergadering aangemeld dienen te worden, zodat er tijd voor kan worden gereserveerd.

 

 1. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst: Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn niet online aangevuld of goedgekeurd. Lili Schutte stuurt haar gecorrigeerde versie alsnog door. Het streven is dat iedereen bij de volgende notulen online reageert opdat ze zo snel mogelijk op de website geplaatst kunnen worden. De Actielijst: zie schema hieronder.

 

 

Actie Wie Wanneer
Foto voor site opsturen naar Daphne MR leden Zo snel mogelijk
Jessica uitnodigen voor MR vergadering van 9 april Erna Zo snel mogelijk
Mark en Gerben uitnodigen voor MR vergadering van 28 mei Daphne Zo snel mogelijk
Debby uitnodigen om MR vanuit haar lidmaatschap GMR bij te praten Marion  
Plannen overleg Kinderraad Marion, Lili, Arlette  

 

 

 1. Gesprek Gerben over ICT: door een misverstand is Gerben niet uitgenodigd voor deze vergadering. Hij zal gevraagd worden voor 28 mei.

 

 1. Mededelingen directie:
 • Sanne Klasen is als nieuwe leerkracht van groep 5B aan de slag gegaan voor 2 dagen per week.
 • Nieke Kops is begonnen als leerkracht van de instroomgroep.
 • Per 1 april zal Cindy Rafelli als onderwijsassistente starten. In eerste instantie alleen in de ochtenden.
 • Op 14 maart zal er door ongeveer de helft van het docententeam worden gestaakt. De leerkrachten die op school zijn gaan met elkaar de oorzaken van de werkdruk in kaart brengen. Daarna gaan zij plannen bedenken om deze werkdruk te verlagen. Vanuit het Ministerie wordt extra geld ingezet. De PMR moet het uiteindelijke plan goed keuren.
 • De directie heeft bij Spaarnesant een verzoek ingediend voor een extra leerkracht voor één dag tot de zomervakantie als extra ondersteuning. Het verzoek in toegewezen, alleen is deze post nog niet ingevuld vanwege het lerarentekort.
 • De directie is ook met de Kinderraad in gesprek gegaan over de nieuwe op te stellen visie. Zij hebben actief meegedacht.
 • In het kader van het 90-jarige bestaan van de Zonnewijzer zal er in juni een week met speciale activiteiten worden georganiseerd. Dan zullen de schoolreisjes en Planeet Compleet plaatsvinden. De Activiteitencommissie zal met een speciale werkgroep en het team een plan maken dat op de volgende MR vergadering wordt toegelicht.
 • Volgend schooljaar zal de Zonnewijzer in totaal 20 groepen hebben.
 • De directie is momenteel bezig met klasbezoeken en functioneringsgesprekken.

 

 1. Punten uit deel 1: n.v.t.

 

 1. Evaluatie TSO: op 15 maart vindt er een evaluatie plaats met Sportfever. Hier is de Kinderraad ook indirect bij betrokken. Tevens zal de directie binnenkort evalueren met de TSO medewerkers, met name over de gemaakte afspraken en omgangsvormen. Er komt daarnaast een strikter beleid wat betreft misdragingen van individuele kinderen. Hiervoor wordt een actieplan en brief opgesteld die eerst in de MR worden besproken.

 

 1. Vakantierooster nieuw schooljaar: Stichting Spaarnesant heeft in navolging van het ministerie van OCW de vakanties van volgend seizoen vastgesteld. De directie en het team zal een voorstel voor de planning van de studiedagen aan de MR voorleggen.

 

 1. Verkeerssituatie school: Er is nog geen reactie vanuit de gemeente ontvangen. Gladys Salvadori zal binnenkort weer contact opnemen.

 

 1. GMR jaarplan: De GMR is in een veranderingsproces wat betreft hun communicatie naar de MR-en. Waar dit voorheen werd geregeld via de schooldirecteuren, is nu de bedoeling dat de MR rechtstreeks op de hoogte gehouden wordt van agenda’s en notulen. Dit loopt nog niet echt soepel. De agenda van de komende GMR vergadering is net binnen. Deze zal 13 maart 2018 plaatsvinden. De laatste vergadering was in november 2017. De MR zal Debby verzoeken om vanuit haar rol als GMR lid verslag te doen, waarbij wordt opgemerkt dat dit de officiële communicatie vanuit de GMR niet mag vervangen.

 

 1. Plannen overleg Kinderraad: Marion van der Schoor en Lili Schutte zullen dit overleg gaan voeren. Dit wordt gepland in overleg met Arlette.

 

 1. Rondvraag:

 

 • De subsidie voor de CmK gelden gaat lukken, zodat er vanaf volgend schooljaar structureel cultuuronderwijs zal zijn waarbij ook kunstenaars uit de omgeving ingezet kunnen gaan worden. Er wordt een plan gemaakt.
 • Vanaf april zullen er weer muzieklessen zijn vanuit Hart Haarlem voor groepen 3 en 5
 • De muzieklessen van de studenten van de hogeschool Leiden worden geëvalueerd

 

Wijzertje 6 april

wijzertje

agenda

Agenda*

Maandag 9 april MR-vergadering
Maandag 9 april Start gedichtenweek
Dinsdag 17 april – woensdag 18 april IEP-eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
* De agenda loopt t/m de meivakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Pasen

Wij hopen dat u allemaal een fijn paasweekend heeft gehad. In dit Wijzertje een impressie van het paasontbijt van vorige week. Het was een leuke ochtend met veel blije gezichtjes.


Gedichtenweek

Volgende week staat in alle groepen de gedichtenweek op de planning. In de groepen 3 en 6 komen de volgende dichters langs:

10 april | groep 3 | Sandra de Weijze
12 april | groep 6 | Margreet Schouwenaar

Daarnaast wordt er in alle groepen aandacht aan de gedichtenweek besteed.

Schooltuinen

Voor de groepen 6 beginnen binnenkort de schooltuinen. De kinderen zijn hard bezig om een mooi bord voor hun eigen schooltuintje te maken. Ze hebben er zin in!


Een bezoek aan het Schoterhof

Door: Yaron, Olivier en Nicolai uit groep 8B

De kinderen van groep 8 gingen op 27 maart 2018 naar het Schoterhof. Ze brachten paaspakketten naar de ouderen van het Schoterhof. De kinderen vonden het leuk om de pakketten te brengen en de ouderen vonden het ook leuk. Er zaten heel lekkere dingen in het pakket zoals chocolaatjes, koekjes, slagroom, een advocaatje (drankje met alcohol). En de kinderen kregen soms lekkere dingen en dat hebben ze in de klas verdeeld. De kinderen hebben dit ook met Kerst gedaan en toen vonden de ouderen het ook heel leuk.

De Riki Stichting organiseert dit allemaal voor ouderen die eenzaam zijn. Met dit leuke project doet niet alleen De Zonnewijzer mee maar ook nog honderden andere basisscholen. En elke school doet weer iets anders met de ouderen. De kinderen schilderen bijvoorbeeld portretten van ouderen en er komen wensen van ouderen uit.


Wijzertje 30 maart 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Maandag 2 april Tweede Paasdag
Vrijdag 6 april Inloopochtend groep 1 t/m 4
Maandag 9 april MR-vergadering
Maandag 9 april Start gedichtenweek
Dinsdag 17 april – woensdag 18 april IEP-eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
* De agenda loopt t/m de meivakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Versterking

Goed nieuws! Vanaf 3 april komt Cindy Ravelli ons team versterken. Hieronder stelt zij zich voor. Wij wensen haar een fijne tijd op De Zonnewijzer.undefined

Beste ouders en kinderen, mijn naam is Cindy Ravelli en per 1 april kom ik het team van De Zonnewijzer versterken. Ik zal voornamelijk de bovenbouw ondersteunen als onderwijsassistent. Ik ben zelf geboren en getogen en nog steeds wonende in Haarlem-Noord, een fijne, prettige buurt. De Zonnewijzer ken ik dus al jaren van het voorbij fietsen. Vanaf 1 april zal ik er vijf dagen in de week ook daadwerkelijk zijn. Ik heb hier veel zin in en zal heel hard mijn best doen om snel iedereen te leren kennen. Tot na Pasen!

Lustrum

Dit schooljaar bestaat de school 90 jaar. Wij gaan dit uitgebreid vieren in de week van 11 tot en met 15 juni. Er wordt op dit moment hard gewerkt om er een mooie week van te maken. Er staan al veel activiteiten gepland en het gaat een leuke week worden.

Voor deze week willen we graag een beroep doen op jullie als ouders om ons hierbij te ondersteunen. We hebben een hoop helpende handen nodig om deze week in goede banen te leiden. Daarnaast willen wij u vragen om de vrijdagmiddag vrij te houden in uw agenda. Op deze middag zullen de leerlingen een presentatie geven.

Het jaarlijkse schoolproject Planeet Compleet zal vanwege dit feest in een iets ander vorm gegoten worden.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van het proces. Mocht u zich alvast willen opgeven als hulpouder dan kan dat bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Onze dank is GROOT.

Nationale Buitenlesdag

undefinedOp 10 april is het Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven dan een deel van de dag buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Dat buiten zijn goed is voor kinderen, is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven, worden kinderen blootgesteld aan daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan minder vermoeidheid en een betere stemming en heeft mogelijk een positief effect op het leervermogen van kinderen. De buitenles biedt ruimte voor uitdagend onderwijs! Wij gaan hier op 10 april natuurlijk aan mee doen. Wij hopen op een mooie zonnige dag!

Groepsdoorbroken Ateliers (GDA)

Deze weken vinden weer de zogenaamde ‘ateliers’ ( groepsdoorbroken creatieve activiteiten) plaats. In de groepen 4 was het thema bijvoorbeeld Lente. De activiteiten waar de kinderen aan deel konden nemen waren batikken, toneel en knutselen ‘van pop tot vlinder’. De kinderen gingen enthousiast aan de slag. Fijn ook dat ouders zo bereid zijn om ons hierbij te ondersteunen. Dank jullie wel.


Wijzertje 23 maart 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

 Dinsdag 27 maart Inloop directie, Zonnewijzer 1
 Vrijdag 30 maart Lenteontbijt
Maandag 2 april Tweede Paasdag
Vrijdag 6 april Inloopochtend groep 1 t/m 4
Maandag 9 april MR-vergadering
Maandag 9 april Start gedichtenweek
Dinsdag 17 april – woensdag 18 april IEP-eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
* De agenda loopt t/m de meivakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Instroomgroep

Afgelopen maandag is de instroomgroep gestart. Op dit moment is het nog een erg klein groepje, maar het zal spoedig uitgroeien tot een ‘echte’ groep. Wij wensen de nieuwe kleuters veel plezier op school!

undefined

Bedankjeundefined

Op 14 maart jongstleden werden wij aangenaam verrast met een doos met taartjes. Dit was een gebaar van de AC als bedankje voor onze inzet. Het werd zeer gewaardeerd. AC nogmaals bedankt!

 


Creatief Atelier

De groepen 4 hebben weer een nieuwe ronde Creatief Atelier. Deze keer is het thema ‘lente’. Bij juf Monique horen de kinderen een verhaal over een rupsje dat een vlinder wordt, waarna zij zelf aan de slag gaan om mooie vlinders te maken. Bij juf Peggy krijgen ze een dramales. De kinderen leren zelf scènes te spelen. Bij juf Daphne en juf Kirsty krijgen de kinderen les van juf Daan, de mama van Lima. Zij geeft een workshop batik. De kinderen leren met wax een tekening te maken op stof en vervolgens verven ze de stof. Woensdag 28 maart is alweer de laatste creatieve middag binnen dit thema.Een stekkie

Door: Arun uit groep 8
Om het nog gezelliger te maken op school willen we meer echte plantjes in de school zetten. We zijn al een tijdje kamerplanten aan het stekken. Meester Jeroen, nog wat andere kinderen en ik, Arun uit groep 8, hebben inmiddels al best veel stekken gekweekt. Als leerkrachten plantjes in de klas willen, dan kan dat dus. We zijn benieuwd of de planten het in de klas zullen overleven!

Oproepje van meester Jeroen:  (een beetje) neutrale binnenpotten, wat potgrond of leuke stekken om te vermeerderen zijn zeker nog welkom!


Wijzertje 16 maart 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

 Woensdag 21 maart Inloop directie, Zonnewijzer 2
 Dinsdag 27 maart Inloop directie, Zonnewijzer 1
 Vrijdag 30 maart Lenteontbijt
Maandag 2 april Tweede Paasdag
Vrijdag 6 april Inloopochtend groep 1 t/m 4
Maandag 9 april MR-vergadering
Maandag 9 april Start gedichtenweek
Dinsdag 17 april – woensdag 18 april IEP-eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
* De agenda loopt t/m de meivakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Visieontwikkeling

Zoals u weet zijn we druk bezig met het vormgeven van een nieuwe visie. De directie is afgelopen week hierover in gesprek gegaan met de kinderraad. De leerlingen hebben een goede bijdrage geleverd en ze hebben hun ideeën over wat zij belangrijk vinden duidelijk kunnen inbrengen. Wij zijn trots op ze!


Goede Vrijdag

Weet u nog dat de leerlingen op Goede Vrijdag niet vrij zijn? Dit is omdat we anders niet genoeg uren maken om de leerlingen twee weken meivakantie te geven.

Lenteontbijt

Op Goede Vrijdag (30 maart) is het weer tijd voor het lenteontbijt. De kinderen nemen hun mooi versierde schoenendoos mee met daarin een ontbijtje voor een klasgenoot. Vandaag krijgen de kinderen de brief mee naar huis waarin staat wat de bedoeling is van het lenteontbijt.

Stakingsdag

undefinedEen deel van de leerkrachten is afgelopen woensdag naar Amsterdam gegaan om te staken. Een ander deel van de leerkrachten is op school gebleven om aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de werkdruk. Tevens zijn er plannen gemaakt om de extra gelden die vanuit het ministerie komen goed in te zetten. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij het voetbaltoernooi te zijn. Vaak schiet het er bij veel leerkrachten door tijdgebrek bij in om bij de toernooien aanwezig te zijn dus het was erg leuk om onze kanjers te zien voetballen.


Even voorstellen

Juf Sanne Klasen
undefined
Mijn naam is Sanne Klasen en op dit moment zit ik in de laatste fase van mijn opleiding. Sinds de start van dit schooljaar werk ik op dinsdag in groep 7 van OBS de Wilgenhoek. Wat voor mij belangrijk is, is dat alle kinderen zich veilig voelen in de klas. Plezier staat hierbij voorop. Daarnaast vind ik beweging belangrijk. Dit integreer ik zoveel mogelijk in de lessen.
De reden dat ik voor de Pabo heb gekozen is dat ik graag wil meehelpen aan de ontwikkeling van kinderen. Voor de Pabo heb ik het CIOS afgerond. Dit is een sportopleiding waarbij ik de specialisatie bewegingsagoog heb gedaan. Ik heb er zin in om op donderdag en vrijdag in groep 5B te gaan starten.


Op de boerderij

Bij de groepen 1 en 2 staat vanaf deze week alles in het teken van de boerderij. Als introductie waren de leerkrachten verkleed als boerinnen en met alle groepen samen is het thema muzikaal ingeluid.

undefined


De week van het geld
Van 12 tot en met 18 maart is het De week van het geld. In dit kader heeft de organisatie Eurowijs ervoor gezorgd dat twee medewerkers van de SNS Bank afgelopen maandag in groep 3B een gastles kwamen geven over geld. Hoe ziet ons geld eruit? Hoe herken je écht geld en wat is vals geld? Hoe betaal je ermee? En stop jij je geld in een spaarpot of geef je het liever meteen uit? Ook (contactloos) pinnen kwam aan bod. Alle kinderen hebben leerzaam materiaal gekregen om leuke opdrachtjes en sommen mee te maken. Ze zijn allemaal nóg wat meer ‘eurowijs’ geworden. Dank aan de SNS Bank en Eurowijs voor dit leuke initiatief.

 Voetbaltoernooien
Terwijl velen op wintersportvakantie waren, hebben twee teams uit groep 7 en 8 vorige week meegedaan aan het schoolzaalvoetbaltoernooi in het Kennemer Sportcenter. Helaas behaalden beide teams geen podiumplaats, maar we hebben wel een leuke en sportieve dag gehad.

 


Op woensdag 14 maart heeft De Zonnewijzer wéér meegedaan aan een schoolvoetbaltoernooi. Dit keer buiten bij BVC Bloemendaal. Ook deze keer helaas geen prijzen. Wel kwamen er verschillende leraren kijken!


WNF in de klas
Door Celia uit groep 6A:
Maandag kwamen er twee vrijwilligers van het WNF in groep 6 ons van alles vertellen over de natuur. Ze vertelden bijvoorbeeld dat de natuur in gevaar is door de mens. undefinedDus ze vertelden over de opwarming van de aarde, dat heel veel mensen al het afval in de zee gooien en dat er daarom een plasticsoep ontstaat. Ik vond het heel erg interessant maar ook zielig want ze lieten ons een paar foto’s zien van dieren die stikten in plastic. En ze vertelden dat de schildpad plasticzakjes aanzag voor kwallen. Ik heb veel geleerd over het gevaar dat dreigt voor de dieren en heb besloten dat ik zo veel mogelijk mijn best zal doen om de dieren te helpen. Ik ben al wel donateur van het WNF. Maar ik doe het natuurlijk niet alleen omdat ik donateur ben maar ik doe het vooral voor de dieren en hun thuis (dus de natuur). En ik hoop dat alle mensen mij na gaan doen. Wat wel stom was is dat de les voorbij vloog. Dus het duurde heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel kort ☹.