Wijzertje 13 juli 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Vrijdag 13 juli Rapport groepen 1 en 2
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Afscheid groep 8

We zijn begonnen aan de afronding van het schooljaar. De rapporten zijn de deur uit, de meeste oudergesprekken hebben plaatsgevonden en maandag is het langverwachte moment voor de kinderen uit groep 8: de afscheidsavond. Dit jaar is er geen afscheidsmusical ingestudeerd, maar hebben de leerlingen een heuse film gemaakt. De rode loper wordt voor ze uitgerold tijdens deze première! Wij wensen ze een heel mooie avond en kijken uit naar de filmavond. Afscheid

Vertrekkende collega’s

Volgende week staat ook in het teken van het afscheid nemen van een aantal collega’s. Op onze jaarlijkse barbecue hebben wij al uitgebreid afscheid van hen genomen. We zullen ze gaan missen.

U kunt natuurlijk ook afscheid van hen nemen.

   • Van Marit en Jan Hessel kunt u op dinsdagmiddag van 14.30-15.00 uur in hun lokaal afscheid nemen.
   • Van Lilian kunt u ook op dinsdag van 16.00 – 16.30 uur (in haar lokaal) afscheid nemen of op donderdag van 14.30 – 15.00 uur. 
   • Gisteren hebben de leerkrachten (en de kinderen uit de kleuterbouw) een voorstelling voor Marianne gemaakt. Ouders zijn welkom om Marianne de hand te schudden op donderdag van 14.15 – 15.00 uur. 
   • Van Jessica kunt u ook op donderdag afscheid nemen van 13.00-14.30 uur  in haar kantoor op ZW 1.

Meenemen naar school na de vakantie

U heeft in de mail ‘Nieuws uit de groep’ het overzicht ontvangen van de materialen die de leerlingen na de zomervakantie nodig hebben. We zetten ze hierbij nogmaals op een rijtje. Wilt u ze aan uw kind meegeven op de eerste schooldag? Onze dank daarvoor. 

Groep 3:

     • Een etui
     • Schaar 
     • Witte gum
     • Plakstift

PotlodenGroepen 4 t/m 8:

     • Een etui
     • Witte gum
     • Puntenslijper
     • 3 HB potloden grijs
     • Liniaal 30 cm
     • 12 kleurpotloden
     • 12 viltstiften
     • Plakstift 
     • Schaar
     • Groene pen

Extra voor groepen 6 t/m 8:

     • Markeerstift

Extra voor groep 7 en 8:

     • Rekenmachine
     • Snelhechter 

Extra voor groep 8:

     • Passer 
     • Geodriehoek
Infoavonden in september

De informatie-avonden voor het nieuwe schooljaar zijn ingepland. Wellicht wilt u deze alvast in uw agenda noteren:

      • Dinsdag 18 september op ZW1.
      • Donderdag 20 september op ZW2 

De tijden zullen in het begin van het nieuwe schooljaar bekend worden. 

Deze week heeft u een brief ontvangen met daarin een terugblik op het afgelopen schooljaar. In deze brief staan ook onze nieuwe visie en missie. Deze visie zal uitgangspunt zijn voor de activiteiten die we aankomende schooljaren gaan ondernemen. Over verdere plannen voor aankomend schooljaar, wordt u op de informatieavonden in september geïnformeerd.

Bedankt!

Het jaar is voorbij gevlogen en op dit moment leggen wij de hand aan het laatste Wijzertje van dit schooljaar. Volgende week zal er geen Wijzertje uitkomen. Wij willen graag onze laatste regels besteden om een aantal mensen van de redactie te bedanken :Bedankt

    • Renée en Janneke, ontzettend bedankt voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Renée en Janneke verzorgen wekelijks de lay-out van het Wijzertje. Hier zijn wij ontzettend blij mee. Dank jullie wel!
    • Aranza, we willen jou ook hartelijk bedanken voor al het werk dat je de afgelopen jaren voor De Zonnewijzer hebt verricht. Aranza heeft zich 4 jaar lang op de achtergrond bezig gehouden met onze website. Dank je wel!

Zomer in je bol

Creatieve middag juli 2018In de groepen 4 werken we deze laatste week aan het thema, hoe toepasselijk, de zomer. Dit doen we door middel van het groepsdoorbroken atelier.

Verdeeld over drie activiteiten zijn de kinderen op hun eigen manier creatief bezig. Er is een groep aan het schilderen (zon, zee en strand). Een groep maakt graffiti op het plein, met stoepkrijt op de tegels :) En een groep gaat, na een verhaal over het ontstaan van de zonnebloem, aan de slag met toneel waarbij de locatie (zwembad, sportveld etc.) centraal staat met… bloemen. De kinderen wisselen van activiteit, zodat iedereen elk atelier kan doen. Een fleurige, zonnige afsluiting van het schooljaar!

 


Wijzertje 6 juli 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


Vrijdag 6 juli Rapport groep 3 t/m 8
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Vrijdag 13 juli Rapport groepen 1 en 2
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
De tienminutengesprekken

Volgende week vinden de tienminutengesprekken plaats. U heeft zich afgelopen week via DigiDUIF kunnen inschrijven. Vandaag krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun rapport mee. De kleuters krijgen volgende week hun rapport.

ZiekmeldingenZiekmelding juni 2018

We willen u nogmaals vragen of u bij het ziek melden van uw kind gebruik wilt maken van DigiDUIF.

Wanneer u bij het invullen ‘overig’ invult dan zal de administratie u bellen en vragen naar de reden van het afwezig zijn. Ongeoorloofd verzuim moeten wij bij de leerplichtambtenaar melden. De regels voor het verkrijgen van verlof kunt u terugvinden op onze website. Er gelden strikte regels voor het toekennen van verlof.

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij willen u hierbij meenemen in de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid:

In het schooljaar 2017-2018 is er veel gebeurd op het gebied van ontwikkelingsvoorsprongen en meer- en hoogbegaafdheid. Er is extra aanbod buiten de groep gekomen. Voor de groepen 2 onder leiding van Karen, voor de groepen 3-4 onder leiding van Fanneke en Cindy en voor de groepen 5 t/m 8 onder leiding van Jeroen. We zijn nog aan het nadenken over een passende naam voor deze groepen.

hoog- en meerbegaafdheid

Daarnaast zijn we begonnen het DHH (een signaleringsinstrument voor hoogbegaafdheid) goed te gebruiken om hiermee kinderen in kaart te brengen. Hierbij is een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling belangrijk.

Kirsty Paap, coördinator meer- en hoogbegaafdheid, heeft afgelopen jaar het beleidsplan geschreven en is samen met bovengenoemde collega’s bezig het aanbod op school te optimaliseren, zowel in de groep als buiten de groep.

Voor het schooljaar 2018-2019 staat het optimaliseren van het aanbod in de groep en buiten de groep nog steeds bovenaan het lijstje. De opzet voor de groepen 2 gaat dan ook wat veranderen. In groep 2 is een groot aantal kinderen aanwezig met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere vlakken. Deze kinderen kunnen een uitdaging aan. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we dan ook in groepjes rouleren, zodat er meer kinderen aan bod komen. Het doel van het extra aanbod bij Karen zal zijn dat we de kinderen een stap verder willen helpen om in de klas ook zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Don't give upVanaf groep 3 wordt er dan met behulp van de QuickScan uit het DHH specifieker gekeken naar kinderen die nog steeds een duidelijke voorsprong laten zien. Mocht dat zo zijn, dan krijgt de leerling werk passend bij zijn/haar niveau. Voor de groepen 4 t/m 8 gaan we vooral inhoudelijk kijken hoe we dit kunnen optimaliseren, zodat het werkbaar is voor zowel de leerkracht als de leerling.

Verder zal het gebruik van de signaleringsinstrumenten DHH en Knappe Kleuters geoptimaliseerd worden, zodat ook de collega’s zelf hiermee uit de voeten kunnen. Tijdens studiedagen en vergaderingen zal hier aandacht aan besteed  worden. Op deze manier komt er een goede doorgaande lijn in het aanbod.


Van de MR

Tot maandag 9 juli kunt u ziMR lettersch nog kandidaat stellen voor de MR. Wilt u meedenken en advies geven over het beleid van De Zonnewijzer, geef u dan op door een mail te sturen naar mr@zonnewijzerhaarlem.nl.

De MR vergadert tien keer per jaar op maandagavond. Onderwerpen als de planning, veiligheid, financiën en het beleid voor de toekomst van de school komen aan de orde. De MR is een belangrijk orgaan binnen de school dat voorziet in de inspraak van ons als ouders. Daarom is het belangrijk een voltallige oudergeleding te hebben. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zonnewijzerhaarlem.nl/mr.


Klaar en over…
Voor de laatste keer trokken Aart Overbosch en Melinda Lechner de feloranje jassen aan om bij Zonnewijzer 1 te klaar-overen. Omdat ze dit jaren gedaan hebben, is een bloemetje namens de school en alle ouders dik verdiend. Heel veel dank aan allebei voor het heelhuids overzetten van ieders kinderen!
Afscheid klaar-overs juni 2018
Na de zomer hebben we nog maar 4 klaar-overs over. Gezien het grote aantal bijna aanrijdingen met onwakkere automobilisten en dwarse pubers te fiets hopen we enorm dat zich nieuwe ouders, opa’s, oma’s of buren melden om mee te draaien in het rooster (op schooldagen van 08.10 – 08.30 uur). Anders moeten we er mee stoppen.
Meld u aan, ook al is het maar voor een keer per maand! U maakt in de drukke ochtendspits écht het verschil en het is nog gezellig ook. Aanmelden kan bij een van de klaar-overs of stuur een mail naar verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

Concert voor ouders

Verschillende groepen hebben deze week het resultaat van de muzieklessen laten zien aan hun ouders. Ook groep 3A bracht een optreden. De kinderen zongen, dansten, bespeelden muziekinstrumenten en dirigeerden elkaar. Het was een fantastisch optreden voor trotse ouders.

muziek-in-groep-3

 

Wijzertje 29 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Formatie volgend schooljaar

Vrijdagmiddag zullen de leerlingen geïnformeerd worden door hun huidige leerkracht over volgend schooljaar. Altijd een spannend moment wie volgend jaar de nieuwe juf of meester van de groep wordt. We geven de kinderen de gelegenheid om zelf het nieuws na schooltijd thuis te vertellen. In de namiddag ontvangt u als ouders een brief met als bijlage het formatieoverzicht van aankomend schooljaar. Het was ook dit jaar weer een puzzel van hogere orde, een mooie uitdaging. We zijn blij met het resultaat. Voor de zomervakantie zal er nog een moment zijn dat de leerlingen kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht. Leerlingen van groep 3A komen automatisch in 4A. 4B wordt automatisch 5B en zo verder. De groepsindeling van de nieuwe groepen 3 zal op korte termijn volgen. Voor vragen met betrekking tot de formatie kunt u terecht bij de directie.

De studiedag van 21 juni

Vorige week donderdag hebben wij een vruchtbare studiedag gehad. In de ochtend zijn we met het gehele team aan de slag gegaan met een verdere verdieping van onze visie op cultuuronderwijs. We hebben gebrainstormd over hoe wij willen dat ons muziekonderwijs er over een paar jaar uit gaat zien.

Daarnaast hebben we aandacht gegeven aan de identiteit van de school. We zullen u hier in de loop van dit jaar verder over informeren.

Formulieren voor de administratie

Heeft u formulieren voor de administratie dan kunt u die persoonlijk afgegeven. Ook is er sinds twee weken de mogelijkheid om uw formulier(en) in een brievenbus te werpen. Op Zonnewijzer 1 hangt deze bij de administratie. Op Zonnewijzer 2 kunt u de brievenbus vinden bij de ingang aan de linkerkant.

brievenbus

Humanistische Vormingslessen

We zijn blij te kunnen melden dat vanaf het nieuwe schooljaar tevens de groepen 7 één keer per week Humanistische Vormingslessen krijgen. Vanaf het nieuwe schooljaar dus zowel voor de groepen 8 als 7 Humanistische Vorming. Mooi nieuws!


Deelnemen aan de Activiteitencommissie: de leukste manier van ouderparticipatie!

Vindt u het ook zo leuk dat de school van uw kind(eren) zoveel activiteiten organiseert? Om maar een paar te noemen van afgelopen schooljaar: het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en de kerstborrel, de sportdag, de lustrumweek met afsluitend het lustrumfeest. Natuurlijk, tijd-technisch is het soms een stressfactor want we zijn allemaal druk (“Waar haal ik binnen een dag een Ot of Sien outfit vandaan?”, “Heeft mijn kind zich echt opgegeven voor het maken van een lasagne bij het kerstdiner?”). Maar de blije gezichtjes van de kinderen en hun enthousiaste verhalen na afloop maken veel weer goed.

acU begrijpt ongetwijfeld dat een activiteit organiseren voor ruim 500 kinderen niet iets is wat een paar leerkrachten ‘even tussendoor doen’, ook gezien de hoge werkdruk en beperkte budgetten. Gelukkig kan de school daarom een beroep doen op de Activiteitencommissie (AC) die – mede dankzij uw ouderbijdrage – zo goed mogelijk probeert te helpen.

Wat doet de AC?

Begin dit schooljaar startte de AC met heel veel nieuwe en enthousiaste leden. Allemaal ouders die in werkgroepjes vrijwillig de school helpen met het bedenken, invullen, organiseren en uitvoeren van de grotere schoolevenementen. En, al zeggen we het zelf, wat was het allemaal geslaagd en wat hebben de kinderen (en de ouders!) genoten van al deze fantastische activiteiten!

Uiteraard doet de AC dit volgend jaar weer heel graag. En ook al zijn we met veel leden gestart, in de loop van het jaar zijn er helaas toch wat mensen geweest die hebben moeten afhaken. Zo hebben we recent drie vertrekkende leden in het zonnetje gezet met toepasselijke zonnebloemen en een mooie ‘zonnestraal broche’. Ook via deze weg: dank jullie wel Marinka, Annabel en Jenny (v.l.n.r. op de foto), we zullen jullie creativiteit, enthousiasme en inzet missen!

Oproep

Voelt u zich ook geroepen tot ouderparticipatie? Kom ons dan versterken door uw creativiteit in te brengen en/of de handen uit de mouwen te steken! Aanmelden kan op het e-mailadres  aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.


Bericht van de schoolfotograaf

Gallery schoolfotoEnige weken geleden is de schoolfotograaf op bezoek geweest voor de kleuters en voor de groepen 8. Via school heeft u een kaart ontvangen met inlogcodes van de foto(s) van uw kind(eren). Hierop staat aangegeven dat als u de foto’s vòòr 1-7-2018 bestelt, er een vroegboekkorting wordt gegeven en er geen verzendkosten worden berekend. De foto’s worden na deze datum afgeleverd op school.

Uiteraard kunt u na 1-7-2018 blijven bestellen maar dan zal de korting komen te vervallen en er zullen verzendkosten berekend worden. De foto’s worden dan naar uw huisadres gestuurd. De verzend- en verpakkingskosten zijn vanaf € 2,75 euro (zie winkelwagentje).

Met vriendelijke groet,
het team van Gallery Schoolfoto


Opgefriste bedrijfshulpverleners
Afgelopen dinsdag hebben Mariska en Wout een opfriscursus op de BHV gehad.
In de ochtend was er aandacht voor EHBO: botbreuken, oppervlakkige wonden, brandwonden, oogletsel maar ook reanimatie, de stabiele zijligging en verplaatsingstechnieken.
In de middag zijn we opgefrist met waar er aan gedacht moet worden als er een brandmelding is. Al met al hebben we een zeer leerzame en interessante dag gehad. We hopen natuurlijk dat we het zo weinig mogelijk hoeven toe te passen ;).
bhv-cursus

In de brievenbus

Beste ouders,
Vrijdag 15 juni is er tijdens de circtas-bakfietsusvoorstelling onderstaande schooltas uit mijn oranje bakfiets meegenomen! Heeft iemand deze zwart-grijze O’Neill tas nog gezien? Heeft iemand iets verdacht gezien? Voor tips/reacties kan er contact opgenomen worden met 06-10636958. Inhoud van de tas: bril, voetbalschoenen, agenda,  zak met knikkers en sleutel. Alvast bedankt!
Groetjes, Veerle

Wijzertje 22 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september 2018 Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Rectificatie

Het vakantierooster, dat afgelopen week in het Wijzertje stond, bevat een verkeerde datum. De zomervakantie van 2019 eindigt op 25-8-2019 i.p.v. 2-9-2019. Excuus voor het ongemak. 

Terugblik op de feestweek

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde week.

Het team heeft in samenwerking met de activiteitencommissie en vele ouders een week georganiseerd die ons nog lang zal bijblijven. Het is mooi om te zien dat zoveel ouders en zelfs opa’s en oma’s actief betrokken zijn bij de school. We willen iedereen bedanken voor de enorme inzet en de fijne samenwerking. 

Het team op de Ot en Sien dag

Het team op de Ot en Sien dag

Team Circus

Het team op de circusdag

Extra bedankje voor de A.C.

De activiteitencommissie heeft de ‘catering’ verzorgd tijdens de circuspresentatie. De flesjes water waren voor een groot deel gesponsord door de AH. Super geregeld!

AC Circus


De lustrumcommissie aan het woord

Wow wat een topweek hebben wij gehad! Optocht
De maandag stond volledig in het teken van Ot en Sien. De dag begon met een echte optocht met paard en wagen en vervolgens hebben de kinderen zich de hele dag kunnen vermaken met op een leitje schrijven en oud-Hollandse spelletjes. Ze zijn ook nog allemaal nostalgische op de foto gegaan.
Dinsdag werden er diverse workshops gegeven en hebben de kinderen over de feestweek gewerkt. Woensdag zijn we op schoolreisje geweest en donderdag en vrijdag hebben we ons vermaakt met Circus Kristal. Wat een mooie kunsten en goocheltrucjes hebben we geleerd. En dan de afsluiting van de week met een optreden van onze leerlingen voor ouders, oma’s, opa’s en iedereen die gezellig kwam kijken. Dit onder het genot van een drankje en hapje dat heel goed verzorgd is door de mensen van de activiteitencommissie. Top gedaan mensen!
Bovendien hebben we deze week ook nog een donatie gedaan aan het Ronald McDonald huis te Amsterdam. Wij hebben een superleuke week gehad en met de donatie zorgen we ervoor dat zieke kinderen, maar ook de broertjes en zusjes van zieke kinderen iets leuks kunnen doen.
Op maandag 18 juni hebben alle kinderen nog een afscheidscadeautje gekregen. Namelijk de nostalgische foto en een super leuk tasje met het Zonnewijzerlogo erop.  Iedereen enorm bedankt!!!


De lustrumweek in groep 1/2
Groep 1F

De eerste dag van het lustrumfeest (90 jarig bestaan van de school) zit er helaas alweer op. Wat heb ik genoten van de prachtig verkleedde kinderen tijdens de optocht en op school (mijn complimenten!). Na de optocht hebben de kinderen les gehad op de ouderwetse manier. Dit was natuurlijk een beetje raar, maar onwijs leuk. Na het buitenspelen mochten wij allemaal met een vriendje of vriendinnetje op een echt ouderwetse schoolbank zitten (met een kroontjespen en inkt). Dat zat toch niet zo heel lekker… Als afsluiting van de dag mochten wij bij meester Mark (gymleraar) oud-Hollandse spelletjes spelen!


Dag 2 en 4 van de feestweek gingen over het circus. We hebben heerlijk getekend en geknutseld.


Met een hoop spanning kwamen de kinderen (en ouders) van groep 1/2F naar school voor hun eerste schoolreisje. Rugzakjes op de rug, nog één keer zwaaien naar papa en mama en hup de (grote) bus in. Na een uur rijden kwamen wij aan in Sprookjeswonderland. Nog even een fruitje eten en wat drinken en iedereen ging met zijn groepje het park in. Van het sprookjesbos tot de bootjes, alles was leuk (en ook een beetje spannend). Om twee uur mochten wij weer de (grote) bus in. De helft van de kinderen was zo voldaan, dat ze lekker een uur geslapen hebben! Alle kinderen (maar zeker ook de ouders!) kunnen ontzettend trots zijn op zichzelf! Groep 1/2F zit vol met bikkels!


Wat een super afsluiting van de feestweek!!
In de ochtend hebben wij trucs geleerd van het circus. Na een welverdiende lunchpauze mochten wij onszelf gaan schminken, bellenblazen en leerden wij twee goocheltrucs. Alle ouders bedankt voor het helpen (en voor alle fotorolletjes)!! 


Groep 1/2E

Groep 1/2E heeft ook een ontzettend leuke Lustrumweek gehad! Op maandag kregen wij les zoals Ot & Sien dat vroeger ook kregen. Daarnaast hebben we deze dag oud-Hollandse spelletjes gespeeld. Op dinsdag en donderdag werkten we in de klas over het circus ter voorbereiding op het echte circusfestijn van vrijdag. Tussendoor gingen we ‘s woensdags ook nog op schoolreisje naar Sprookjeswonderland. Daar hebben we met elkaar een fantastische dag beleefd. De week werd afgesloten met een heuse circusvoorstelling, waar we al onze kunsten aan het publiek getoond hebben. We kijken terug op een geslaagde feestweek!De lustrumweek in groep 3
Groep 3A

Ook groep 3A heeft oud-Hollandse spelletjes gedaan, op een leitje geschreven en geknutseld in de thema’s Ot en Sien en het circus.De lustrumweek in groep 4
Groep 4A

Door Daan (4A)
Aan het begin van de dag deden we een optocht.
Er liepen paarden vooraan.
En daarna was er een opening en toen gingen we de tafels verschuiven.
Daarna gingen we de tafels opzeggen en een sommen dictee.
We moesten ook strafwerk schrijven. 20 keer ik mag niet lachen.
Toen hadden we dat goed gedaan en deelde de juf ook snoepjes uit.

Door Ymke (4A)
In de ochtend ging ik met de optocht mee.
Daarna ging ik naar de klas.
In de klas gingen we leuke dingen doen.
En toen gingen we leren over vroeger en een filmpje kijken over vroeger.
We moesten heel veel sommen maken maar het was wel heel erg leuk.

Optocht - 4

Door Lima (4A)
Maandag 18 juni mochten wij verkleed in Ot en Sien stijl.
We gingen eerst een stukje lopen.
Daarna gingen we een filmpje kijken over vroeger. We gingen op een krijtbordje schrijven en we gingen een dictee maken. Vroeger waren de meesters heel streng. Als je iets deed kreeg je een tik op je hand. Of kreeg je een bordje om. Daar stond op ik ben een ezel. Toen kon de hele school zien dat je een foutje had gemaakt. Toen kwam er een olifant en blies het verhaal uit.

Door Bram (4A)
We zijn op schoolreis naar Drievliet.
Het is hier heel leuk.
Ik ben al in de formule x geweest en in de kwal ook in de uil ook in het schip ook in de trein.
Ik ben ook in de super super leuke wildwaterbaan gegaan. Ik was in het groepje van juf Fanneke. Met Rinus, Tijn, Roos, Lima en Mare. Even voor de duidelijkheid het is echt heel leuk!

Door Roos (4A)
Vandaag is het een grote dag.
Vandaag komt circus Kristal op bezoek.
Ik ga met de hele klas circus dingen doen.
Dat is erg leuk.
Er zijn ook diabolo’s.
Er zijn ook eenwielers.
Het leukste vind ik de stokken.

Circus Kristal

Groep 4C

Wat een plezier in Drievliet! Na het spookhuis stapten deze jongens in de trein boven het park. Wat een vredig uitzicht.

schoolreis-groep-4

Op vrijdag hebben de groepen 4 en 3 samen trucs geleerd. Hier het spel met de kaarten door Afeny en Lizzie. Afeny mocht later tijdens de optredens op het plein de artiesten aankondigen. Met haar pak is ze echt de directeur van het circus.

goochelen-groep-4


De lustrumweek in groep 5 
Groep 5B

Door Stan, Guusje, Tim en Yasmine (5B)
De groepen 3 t/m 7 zijn woensdag naar Drievliet geweest. De groepen 1 en 2 gingen naar sprookjes wonderland. Er waren veel attracties en de leukste volgens ons was ‘de waterboomstam’. Wij vonden het super leuk en het was echt een gaaf schoolreisje.

Sprookjeswonderland

 

Oefenen circusCircus

Er waren veel leuke dingen om te doen. Je kon op een één wieler rijden, op hele grote ballen lopen en op mini fietsjes rijden. Er waren ook indianenstokken en hele dunne koorden waar je overheen moest lopen. Na het oefenen was er een soort mini-optreden. Een paar kinderen mochten hun kunstje laten zien.
We hebben onszelf mogen schminken, dit was best grappig om te doen. We gingen een kunstwerk maken van bellenblaas en we hebben een goocheltruck geleerd en mee naar huis gekregen. Vrijdag hebben wij aan onze papa’s en mama’s mogen laten zien wat wij geleerd hebben tijdens het circus. Dit was erg leuk omdat zij gewoon met ons mee konden doen.

Het was een top week met alleen maar leuke dingen!


Groep 5C

Door Carlijn en Lieke (5C)
Op donderdag waren er mensen van het circus Kristal. We mochten kunstjes doen op het schoolplein. Sommige kinderen hadden echt talent. In de middag hadden we goochelen, bellenblaas en schminken. Vrijdag gaan we naar Zonnewijzer 1. Dan gaan we onze kunstjes laten zien. De kinderen van Zonnewijzer 1 laten het ook aan ons zien.

Circus 5C

Door Gijs en Jesse (5C)
Woensdag gingen wij op schoolreisje. Het schoolreisje was heel erg leuk, want we gingen naar Drievliet. Verder was het ook leuk in de bus. We gingen met zijn allen in achtbanen. De achtbanen waren heel cool.

Schoolreis 5C


De lustrumweek in groep 6
Groep 6B

Door Jente en Julia (6B)
In de feestweek doen we veel leuke leerzame activiteiten. Zoals bij Ot en Sien: Ezeltje prik, evenwichtsbalk, ballen gooien en nog veel meer. Bij het thema Circus kunnen we veel leuke dingen verwachten zoals: ballen gooien, eenwielers, koorddansen en natuurlijk veel kinderen die als clown verkleed zijn.
En we hebben ook nog schoolreisje!
En 2 keer Feest Compleet met heel veel activiteiten.

Maandag 11 juni

Overal stonden kinderen te wachten op de stoet. De paarden waren heel indrukwekkend. Met die hooiwagen leek het echt op 90 jaar geleden. Veel mensen waren heel mooi verkleed. Toen we aankwamen bij Zonnewijzer 1 hield de directrice Erna een toespraak op het schoolplein. Daarna waren op het schoolplein van Zonnewijzer 2 allemaal leuke ouderwetse spelletjes die je mocht doen. Je kon ook op de foto alleen of samen op een ouderwets schoolbankje.

Optocht - 11

 

Door Eline, kenza, Carmen en Indy (6B)
Gister bestond de school 90 jaar. We hebben geleerd hoe het vroeger ging. We hebben ook veel ouderwetse spelletjes gedaan. We mochten ook op de foto bij zo’n ouderwets tafeltje. Vandaag gaan we leren schrijven op een lei (krijtbordje).
Bij de optocht was het ook heel gezellig. Iedereen was prachtig verkleed als Ot en Sien.

Ot & Sien - 1

 

 


De lustrumweek in groep 8
Groep 8A

Door Yara (8A)
Eerst bekeken we een YouTube filmpje om te laten zien hoe je moet haken. Daarna mocht je een haak kiezen tussen dik en dun en mocht je een kleur wol kiezen. Daarna bekeken we het filmpje nog een keer en ging iedereen aan de slag. Omdat veel kinderen het nog niet door hadden bleef het filmpje aanstaan. Als het gelukt was om een lintje ‘lossen’ te haken, mocht je ‘m aan een ring maken voor een sleutelhanger. Als je het moeilijk vond, werd je geholpen door de juffen. Haken was trouwens bij juf Nanna en het was heel leuk.

haken-8a

 

Door Chiara (8A)
De tweede dag leerden we stokjes haken. Daarmee heeft Yara de gele dikke armband gemaakt. Veel kinderen hebben haarbandjes voor elkaar gemaakt. Aan het einde mag je je haaknaald meenemen om zelf thuis nog dingen te maken. Alba uit groep 5C heeft 5 mooie armbandjes en een ketting gemaakt. Het was heel leuk.

haken-8a2


Sport in de feestweek groep 6 t/m 8

Tijdens de feestweek zijn 26 kinderen uit de groepen 6 t/m 8 ingedeeld bij de workshop ‘Sport en Haarlem’ onder leiding van juf Susan en meester Wout. We hebben het gehad over Pim Mulier, een belangrijke pionier in de sportwereld. Ook hebben we een zweedsloopspel gedaan met vragen over de Olympische Spelen. 90 jaar geleden vonden deze namelijk plaats in Amsterdam.


De tweede dag stond in het teken van een rugbyclinic, gegeven door Wim Numan en de vader van Sam (beide trainers bij RFC Haarlem). Jari en Sam (7b) schrijven hierover: “De clinic was heel erg leuk en het was leuk om met mijn klasgenoten te rugbyen. We werden in 2 groepen verdeeld. Een groep ging tackelen en ging aan de aanval werken en passen. Ik heb veel geleerd, hoe ik moest tackelen en veel aanvalstechnieken geleerd. We hebben ook geoefend met de tackel Bags. En we hebben aan het eind van de clinic de groep in 4 teams verdeeld en hebben we wedstrijdjes gespeeld met tackel.”


Wijzertje 15 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
De feestweek
We kunnen terugkijken op een mooie feestweek. Volgende week zal het Wijzertje geheel in het teken van de feestweek staan. Hierbij alvast een voorproefje van onze geslaagde lustrumweek.

Teamfoto Lustrum

Studiedag 21 juni

Donderdag 21 juni zijn de leerlingen vrij. We hebben dan een studiedag. In de ochtend gaan wij aan de slag met onze visie op het gebied van cultuuronderwijs. In de middag werken de leerkrachten aan de Citoanalyses en de groepsplannen.

Cultuureducatie Met Kwaliteit

Vol trots kunnen wij melden dat wij volgend schooljaar CMK school worden. Wij gaan verder met het uitbreiden van ons cultuuronderwijsprogramma en krijgen hier de aankomende twee jaar subsidie voor. In het kader van de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit werken Hart en De Zonnewijzer de komende tijd samen om het cultuuronderwijs op maat te professionaliseren.

Wat is het doel van CMK?CMK logo
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden. Het doel is om de  leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking te laten komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed, waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie:
zaterdag 20-10-2018  t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie:
zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie:
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-2-2019
Paasweekend:
vrijdag 19-4-03-2019 t/m maandag 22-4-2019
Meivakantie:
dinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
Hemelvaart :
donderdag 30-05-2019  t/m vrijdag 31-5-2019
Pinksterweekend:
Zaterdag 8-6-2019 t/m maandag 10-6-2019
Zomervakantie:
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 02-09-2019

Studiedagen ( de leerlingen zijn vrij):
Woensdag 19-9-2018 (Studiedag Spaarnesant)
Maandag 29-10-2018
Donderdag 06-12-2018
Vrijdag 15-2-2019
Woensdag 29-5-2019
Maandag 17-6-2019
Vrijdag 05-07-2019 (vanaf 12.00 uur)
Vrijdag 12-07-2019 (Calamiteitendag)

Bedankje voor de organisatie van de avond4daagse

We willen hierbij Peter Berendsen en Meike van de Heuvel heel erg bedanken voor de organisatie van de Avond4daagse. Het is een enorme klus geweest om alles goed te laten verlopen. Dank jullie wel!

Avondvierdaagse 2018

Meld u aan voor de MR

Er is een plek vacant in de MR, omdat Gladys Salvatori heeft besloten haar plaats verkiesbaar te stellen. De MR is een belangrijk gremium binnen de school. Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. In de oudergeleding zitten momenteel Joris Essing, Marion van der Schoor en Lili Schutte en we zoeken nu naar een opvolger voor Gladys. De MR van De Zonnewijzer komt tien keer per jaar bijeen op de maandagavond. Wil je meedenken en advies geven over het beleid, de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de school? Stuur dan vóór 8 juli een e-mail naar mr@zonnewijzerhaarlem.nl. Bij meerdere aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.zonnewijzerhaarlem.nl/mr/.

Zomerschool

Wil je beter worden in taal?

Wil je meer weten over Haarlem?
Wil je uitstapjes maken en workshops volgen?
Kom dan naar Zomerschool Haarlem!Zomerschool HaarlemVoor wie: kinderen uit groep 5, 6 en 7 die meer woorden willen leren en extra willen oefenen met begrijpend lezen.
Wanneer: 23 juli – 3 augustus 2018
Waar: op een echte middelbare school! (Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3 in Haarlem)

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.zomerschoolhaarlem.nl. Aanmelden kan via de website. Overleg even met de juf of meester van uw kind of de zomerschool iets voor hem/haar is.


Hulp gezocht voor Zomer in de Zaanen
Eind deze maand is het weer tijd voor het jaarlijkse festival voor en door de bewoners rondom het buurtpark: Zomer in de Zaanen. Buurtgenoten treden op, geven workshop of demonstraties, en helpen mee bij spelletjes en schminken voor de kinderen. Lokale ondernemers sponsoren een groot deel van de kosten. En de rest van de buurt kijkt toe, doet mee, en komt gezellig met elkaar picknicken of een biertje drinken. Een superfeest, en dat zonder spatje commercie.
Zomer in de Zaanen 2018
Omdat ik onder de bezoekers van Zomer in de Zaanen altijd veel enthousiaste Zonnewijzer-gezinnen zie, leen ik graag even de aandacht in deze schoolnieuwsbrief voor een ‘noodoproep’.
Een handvol wijkgenoten stopt veel tijd in de organisatie van het festival, maar op de zaterdag zelf zijn heel wat extra handen nodig voor de op- en afbouw van podia, kraampjes en de aankleding. We komen nog hulp tekort! Kom ook even de handen uit de mouwen steken, al is het maar een uurtje! Geef u op bij organisator Michiel Groothuis via: evenement@posthuis.info.
Wilt u meer weten, dan kunt u Ingrid van Koppenhagen (moeder van Imke 4B en Kas 7A) even aanspreken op het schoolplein van Zonnewijzer 1 of na het klaar-overen op dinsdag of vrijdag.

Wijzertje 8 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Maandag 11 juni – vrijdag 15 juni Lustrumweek
Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Mooi nieuws!

Afgelopen vrijdag is Arlette getrouwd. Ze heeft dit gedaan in kleine kring op het strand. Wij wensen haar en haar man David en de kinderen Luca en Livia heel veel geluk!

bruiloft-arlette

Parkeren bij de Prof. Dr. Gunningschool

We krijgen het verzoek van de Prof. Dr. Gunningschool, locatie naast Zonnewijzer 1, om ouders erop te wijzen dat de (privé)parkeerplaats bij deze school niet door ouders van onze school gebruikt mag worden. Ook graag de inrit naar deze parkeerplaats vrijhouden, zodat het personeel hun eigen parkeerplaats op en af kan rijden. Wij hopen op uw medewerking.

De Avond4daagse

Wij wensen iedereen veel plezier op de laatste wandelavond!

avondvierdaagse-2018

Feestweek

Volgende week is het dan zover. We vieren het negentigjarig jubileum van de school. U bent al eerder op de hoogte gebracht van de activiteiten.  Wij hebben veel zin om er een leuke week van te maken!

We kunnen nog wat extra handen gebruiken. Mocht u tijd en zin hebben wilt u zich dan bij de leerkracht melden?

Betaling schoolreisje

Volgende week gaan we op schoolreisje. Mocht u nog niet betaald hebben wilt u dit dan op korte termijn doen? Onze dank hiervoor. 


Nationale Overblijfdag

Wist u:nationale-overblijfdag-2018

 • dat elk jaar de eerste donderdag van juni Nationale Overblijfdag is?
 • dat deze dag bedoeld is om overblijfkrachten in het zonnetje te zetten?
 • dat er dagelijks 600.000 basisschoolkinderen lunchen op school?
 • dat dit ruim 11 keer de Amsterdam Arena vol is?!
 • dat deze kinderen door 70.000 TSO medewerkers worden begeleid?
 • dat dit merendeels vrijwilligers zijn die op een onhandig tijdstip op de dag tijd vrij maken voor de TSO?
 • dat ik de overblijfkrachten vandaag wil bedanken voor het feit dat zij een van die 70.000 zijn?!
 • dat ik ze wil bedanken dat zij het overblijven in Nederland samen met hun collega’s mogelijk maken?
 • dat dankzij de overblijfkrachten de kinderen een uurtje kunnen eten, ontspannen, ontladen en spelen, leerkrachten pauze kunnen nemen en niet te vergeten ouders kunnen werken?

Ik blijf mij voor de overblijfkrachten inzetten op het gebied van (pedagogische) ondersteuning maar zeker ook op het gebied van erkenning en waardering. Ik wens de overblijfkrachten een leuke Nationale Overblijfdag! 

Namens de Overblijfstichting/ Monique van Deursen (overblijf coördinator), hebben alle overblijfkrachten een kleine waardering gekregen.


Schip ahoi!

Vrijdag 1 juni hebben de meesters en juffen van de kleuters hun verjaardag gevierd. Het was een piratenfeest! We hebben schatkaarten gemaakt, naar schatten gezocht, een zeemeerminnenrace gehouden en nog veel meer leuke activiteiten gedaan. De kinderen en leerkrachten hebben een topdag gehad!

piratenfeest


Kunst met een grote K

De kleuters zijn bezig met het thema ‘kunst’. Er worden mooie kunstwerken gemaakt in het atelier. De kinderen leren over verschillende vormen van kunst en over verschillende kunstenaars. Zo is er een groep bezig in de stijl van Piet Mondriaan. Ook Vincent van Gogh en Frans Hals wordt gebruikt als inspiratie voor onze kunstwerken.

kunst-kleuters


To the beat

Het team van De Zonnewijzer heeft woensdag het jaarlijkse teamuitje gehad. Een onderdeel daarvan was een workshop djembé. We hebben veel plezier gehad!Afsluiting popwerkplaats

Ter afsluiting van de popwerkplaats hebben de groepen 8 een optreden gegeven voor ouders en leerlingen.


Wijzertje 1 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Dinsdag 5 juni – vrijdag 8 juni Avondvierdaagse
Vrijdag 8 juni Inloopochtend groep 1 t/m 4
Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Studiedag Kanjertraining

Vorige week dinsdag hebben we met het hele team een opfriscursus van de Kanjertraining gevolgd. Het was een inspirerende dag. Ook volgend schooljaar zal de Kanjertraining een aandachtspunt zijn in ons jaarplan. We zorgen dat zoveel mogelijk leerkrachten geschoold zijn om zelfstandig de Kanjerlessen aan hun eigen groep te kunnen geven. kanjertraining-267x200

Juf Lisette

Afgelopen dinsdag heeft juf Lisette afscheid genomen van de kinderen uit groep 1-2C. Juf Lisette heeft vanaf januari het zwangerschapsverlof van juf Marijn ingevuld. We willen haar daar hartelijk voor bedanken.

Olympische dag voor groep 7 en 8

De Olympische Dag Haarlem is het sportieve hoogtepunt voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8. Een keer in de twee jaar doen er ruim duizend kinderen mee van de basisscholen uit Haarlem en omstreken. Een feestelijk sportspektakel met in 2018 maar liefst 26 deelnemende scholen en meer dan 2000 deelnemers. Natuurlijk hebben wij ook meegedaan. Het was een zeer geslaagde sportieve dag.

Avondvierdaagse

Volgende week start de avondvierdaagse. Wij wensen iedereen die meeloopt en de ouders die het organiseren veel succes!

90-jarige jubileum

Over twee weken vieren wij ons 90-jarig jubileum. Achter de schermen wordt hard gewerkt om er een mooie feestweek van te maken.

Verkeersexamen

Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Ze hebben hun diploma inmiddels gekregen. Wij zijn trots op ze!verkeersexamen2


Cito-toetsen

AaCiton het weer is het al te merken, we gaan weer richting het eind van het schooljaar. In de komende periode staan dan ook de cito-toetsen weer op het programma. In principe hebben we hiervoor de hele maand juni de tijd. Leerkrachten plannen dit zelf in in hun programma. Ze houden hierbij rekening met de Avondvierdaagse (en de daarmee gepaard gaande moeheid bij sommige kinderen) en de feestweek. Om het allemaal passend te krijgen zou het kunnen dat sommige groepen al komende week beginnen met de toetsen. We willen u vragen ook rekening te houden met de toetsperiode, door zoveel mogelijk de doktersafspraken na schooltijd te plannen.


De schoolfotograaf schoolfotograaf juni 2018

Op donderdag 7 juni komt de schoolfotograaf bij de kleuters. Ook wordt er die dag een afscheidsfoto gemaakt van de groepen 8.

De groepen 3 t/m 8 worden in het nieuwe schooljaar weer op de gevoelige plaat vastgelegd, en wel op 24 en 27 september 2018.

Het podium van het NK Knikkeren

Groep 6A was duidelijk goed vertegenwoordigd bij de voorronde van het NK Knikkeren die woensdag 16 mei plaatsvond op het plein van Zonnewijzer 1. Evi werd eerste, Otte tweede en Dante eindigde op de derde plek.

Podium NK Knikkeren 2018


Duinuitje groep 4C
Konijnenhol

Konijnenhol

De groepen 4 zijn vorige week op excursie geweest in de duinen. Groep 4C vertrok met de auto’s en de ouders (dank daarvoor!) naar het Koevlak aan de Zeeweg. Gewapend met verrekijker, kaarten van Freek en een regenjas (het spatte maar heel even) gingen de kinderen op stap met de natuurgidsen. Ze ontdekten van alles over sporen, insecten en bomen. Het stiltespelletje aan het eind deed de kinderen ervaren wat je hoort in de duinen: vogels, de wind en… en…

Een groep had zelfs een echt konijn gezien!

Het was een gezellige en leerzame ochtend. Tot ziens in de duinen.


Duinuitje groep 4B

Ook groep 4B heeft een geweldig leuke tijd gehad in de duinen en veel geleerd over de dieren en planten die er te vinden zijn.Waar is de brand?

En deze week stond er al weer iets leuks gepland voor de groepen 4. Afgelopen dinsdag kregen zij namelijk de brandweer op bezoek. Deze keer gelukkig niet omdat er brand was of omdat er iemand ‘per ongeluk’ op de noodknop had gedrukt ;).

Wel hebben de kinderen heel veel geleerd over wat je wel of juist niet moet doen als er brand is. Twee slogans zijn hierbij heel belangrijk:

 • Niet hollen, maar rollen
 • Eerst water, de rest komt later

De kinderen mochten van alles vragen en vertellen. De dames van de brandweer wisten hier goed en duidelijk mee om te gaan! Aan het eind hebben de kinderen nog een werkboekje gekregen. Bedankt brandweer!

werkboekje brandweer


Olympische dag

Door: Janna en Jasmin uit groep 7B

Jasmin: ik zat bij peanutball. Aan het begin moesten we allemaal verzamelen in het stadion bij DSS. Eerst keken we naar een soort van optreden en een warming-up. Daarna moesten we verzamelen bij je eigen sport.

Janna: ik zat bij volleyball. En eerst gingen we naar een stadion toe. Als dat afgelopen was ging je naar je groepje toe en ging je naar je eigen sport toe. Ik ging dus naar volleyball toe.

Jasmin/janna: we moesten outfits aan van De Zonnewijzer. We moesten heel veel partijtjes doen tegen andere scholen. Als er pauze was gingen we naar anderen sporten toe om hun aan te moedigen.

Janna: toen ik bij volleyball was. Moest ik eerst nog even wachten en daarna gingen we een wedstrijd spelen. De eerste verloren met 15-12.

Jasmin: bij peanutball hebben we ze helaas allemaal verloren. Maar het was als nog superleuk! Maar bij rugby ging het supergoed ze zijn in de finale gekomen en zijn tweede geworden.


 

 


Groep 8 op kamp

Door: Amber uit groep 8B

Woensdag 16 mei

Het is woensdag 16 mei en vandaag gaan we met heel groep acht op kamp! Dit is iets waar je als basisschool leerling natuurlijk al jaren naar uitkijkt. Je beseft het eerst niet helemaal, maar hoe dichterbij het komt, hoe meer je beseft dat je echt op kamp gaat! 

Kamp groep 8 2-18 - 7Als ik bij de verzamelplek om te vertrekken aankom, zie ik al behoorlijk wat kinderen staan, iedereen ziet er blij en zenuwachtig tegelijkertijd uit. Ik zit samen met Lotte, Mila en Emma in een auto, als we wegrijden van de verzamelplek komt iets waar ik zelf stiekem al jaren naar uitkijk. Het uitzwaaien. Je stond vroeger natuurlijk altijd aan de andere kant, dan was je kinderen die naar kamp gingen aan het uitzwaaien. Dit keer was het omgedraaid, ik kreeg een raar gevoel in m’n buik, alsof alles in mijn buik zweefde, zoveel zin had ik in het kamp (het uitzwaaien was trouwens onwijs leuk).

Toen we waren aangekomen bij de volgende plek (een parkeerplek vlak bij de duinen) had ik al zo’n voorgevoel dat we een speurtocht gingen doen. Na een korte uitleg werd het eerste groepje al de duinen in gestuurd. Na een aantal minuten werd ook ik met mijn groepje (Mees, Levi, Coen, Emese en Willemijn) de duinen in gestuurd. Aan het begin van de tocht ging het nog goed en kwamen we wat lintjes tegen, maar al snel zagen we geen lintjes meer en hadden we geen idee meer waar we waren. We hebben toen aardig wat gelopen (denk aan duin op, duin af en dan “O hier is het ook niet, terug dan maar!”). Uiteindelijk kwamen we een van de juffen tegen en zijn we toch nog op de goede plek aangekomen.

Kamp groep 8 2018 - 2

Later op die dag (na het avondeten en veel spelen op het grasveld) gingen we natuurlijk nog een spooktocht doen. Want een kamp zonder spooktocht is geen kamp! Hiervoor werden we weer in groepjes ingedeeld. Dit keer zat ik met Lotte, Mila, Merle, Florian en Guino. We waren het eerste groepje en het was onwijs leuk. Sommige delen van de spooktocht waren enger dan de anderen. Maar zelf schrok ik toch echt het meest van Juf Lianne en Meester Niels. Ook de spooktocht is voor mij een hele leuke herinnering.

Kamp groep 8 2018 - 1

Donderdag 17 mei

Die volgende ochtend was ik zelf nog een beetje moe van de vorige dag (en nacht) net als iedereen volgens mij. Tijdens het ontbijt werd al aangekondigd dat het een drukke dag ging worden. Dat we gingen fietsen was al duidelijk, maar wat we voor de rest gingen doen, daar waren de meningen over verdeeld. 

Kamp groep 8 2018 - 4Toen het zover was om te gaan fietsen, kreeg ik een hele irritante fiets. Ik fietste naast Mees en hij had een BMX, dus daar was ik wel een beetje jaloers op. We moesten toen fietsen naar het speelpark De Batavier. We kregen wat muntjes en daarmee konden we in wat attracties. Ik heb uiteindelijk al mijn muntjes aan een attractie besteed. Het was een soort waterattractie waar je eigenlijk het water in wordt gelanceerd. Ik had best veel geluk, want ik kreeg uiteindelijk nog een extra muntje van Arun en eentje van Mees (die van Mees heb ik besteed aan een snoepketting).

Na het speelpark De Batavier zijn we nog naar Alkmaar geweest, maar waar we daarna naartoe gingen vond ik vooral heel leuk. We gingen namelijk naar Jumpskillz (een trampolinepark). Ik vond dit heel leuk, want er werd muziek gedraaid en ik vind trampoline springen natuurlijk heel leuk. Net als de meeste kinderen denk ik.

Die avond was voor mij toch wel echt het allerleukste. We hadden namelijk de bonte avond! Iedereen mocht een korte act opvoeren en daarna was er een hele leuke disco. Ik voerde samen met Lotte, Fenne, Mila en Emma en act op (de vogeltjesdans). Maar de disco was voor mij toch wel echt het leukst. Er zijn wel wat traantjes weggepinkt, maar ik heb natuurlijk ook heel veel lol gehad. En natuurlijk heb ik ook veel gedanst. De disco ging tot laat door en toen we terug moesten was iedereen volgens mij wel een beetje uitgeput. Ik vond het wel onwijs leuk.

Bonte avond - 1

Vrijdag 18 mei

Deze ochtend werden we met een heel irritant liedje wakker gemaakt. Iedereen was ook vandaag best wel moe en iedereen vond het natuurlijk jammer en stom dat je je koffer weer in moest pakken om naar huis te gaan. 

Kamp groep 8 2018 - 6Na het ontbijt gingen we nog een vossenjacht doen wat ik ook heel erg leuk vond. Bij een vossenjacht is het de bedoeling dat je mensen opspoort die niet op de plek waar je het speelt thuishoren en op die manier verdien je letters waar je dan een woord mee moet maken. Ik vond de vossenjacht heel leuk, maar het was voor mij wel een beetje gênant dat mijn moeder ook verkleed kwam. Er was wel een ding dat ik niet zo leuk vond aan de vossenjacht, dat was namelijk dat wanneer de vossenjacht over was, het kamp ook over was! Ik vond de vossenjacht voor de rest wel onwijs leuk natuurlijk.

Ik heb een superleuk kamp gehad en ik heb ook een hele leuke tijd gehad met veel mooie herinneringen. Dus voor iedereen die nog een kamp krijgt op deze school, het wordt onwijs leuk!

Kamp groep 8 2018 - 5

Wijzertje 18 mei 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Zaterdag 19 mei – maandag 21 mei Pinksterweekend
Dinsdag 22 mei Studiedag
Woensdag 23 mei Inloop directie Zonnewijzer 2
Donderdag 31 mei Inloop directie Zonnewijzer 1
Dinsdag 5 juni – vrijdag 8 juni Avondvierdaagse
Vrijdag 8 juni Inloopochtend groep 1 t/m 4
Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Revue groep 8
Woensdag 18 juli Brugpieperdag
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Terugblik op de Koningspelen

We kunnen terugkijken op mooie Koningsspelen. Het programma was goed georganiseerd en het weer was fantastisch. Dank hierbij aan de CIOS-studenten, alle ouders, de AC, en natuurlijk alle leerkrachten die dit mogelijk hebben gemaakt.


Tijdens de sportdag hebben Monique, Duncan en Esther (van Op Stoom) spelletjes op het schoolplein geschilderd. Vanaf deze week zijn er dus nieuwe activiteiten in de pauze voor de leerlingen.

koningsspelen-2018-7

Studiedag 22 mei

Aanstaande dinsdag zijn alle leerlingen vrij. Wij besteden deze studiedag aan de Kanjertraining.

Nieuw klimrek op Zonnewijzer 1

In de meivakantie is er op Zonnewijzer 1 een nieuw klimrek en een tafeltennistafel geplaatst. We hopen dat de leerlingen hier veel plezier aan zullen beleven. We hebben deze pronkstukken gekregen van de gemeente en zijn hier erg blij mee, een mooi cadeautje voor alle leerlingen.

nieuw-klimrek

Nationaal Nederlands Kampioenschap Knikkeren

Afgelopen woensdag heeft op het schoolplein van Zonnewijzer 1 de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren plaatsgevonden. De beste 16 knikkeraars van elk lokaal kampioenschap plaatsen zich rechtstreeks voor de finale van het NK Knikkeren in Ouwehands Dierenpark Rhenen op 16 juni.

Voorronde NK Knikkeren 2018

Groep 8 op kamp

Groep 8 is woensdag vertrokken voor drie dagen kamp in Egmond-Binnen. De hele school heeft ze enthousiast uitgezwaaid. We hopen dat ze kunnen terugkijken op een geslaagd kamp!

uitzwaaien-groep-8-2


Schaakmeesters

De schaaklessen zijn afgerond en alle kinderen die deelnamen hebben een schaakdiploma ontvangen.Wijzertje 20 april 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
Maandag 14 mei Voorstelling Oorlogsgeheimen, groep 8
 Woensdag 16 mei Inloopochtend groep 1 t/m 4
Woensdag 16 mei – vrijdag 18 mei Kamp groep 8
Zaterdag 19 mei – maandag 21 mei Pinksterweekend
Dinsdag 22 mei Studiedag
Woensdag 23 mei Inloop directie Zonnewijzer 2
Donderdag 31 mei Inloop directie Zonnewijzer 1
Dinsdag 5 juni – vrijdag 8 juni Avondvierdaagse
Vrijdag 8 juni Inloopochtend groep 1 t/m 4
Donderdag 21 juni Studiedag
Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Revue groep 8
Dinsdag 17 juli Diploma-uitreiking groep 8
Woensdag 18 juli Brugpieperdag
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Rectificatie

Er heeft een verkeerd vakantieschema in het vorige Wijzertje gestaan. Hierbij het juiste vakantieschema voor het schooljaar 2018/2019:

Herfstvakantie:
20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie:
22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie:
16-2-2019 t/m 24-02-2019
Paas/meivakantie:
19-4-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart:
30-5-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren:
10-06-2019
Zomervakantie
13-7-2019 t/m 25-08-2019

In het zonnetje

diplomaHierbij willen wij Monique Veelenturf (leerkracht groep 4) feliciteren met de afronding van haar opleiding als cultuurcoördinator. En zij is niet de enige die een felicitatie verdiend. Suzanne van Ling (leerkracht groep1/2 D) heeft haar opleiding Middenmanagement succesvol afgesloten. Wij zijn trots op de dames.

Afscheid nemen bij de deur

Wij willen vragen of alle ouders afscheid willen nemen van hun kind(eren) op het schoolplein. We zien regelmatig dat ouders mee naar binnen lopen. Dit graag alleen wanneer u een dringende mededeling voor de leerkracht heeft.

iPadles

Gistermiddag heeft het team een training gehad over de inzet van iPad’s in de klas. Ondanks hitte was toch iedereen enthousiast.

ipadles

Muziekvoorstelling

De afgelopen twee weken zijn er dagelijks muziekstudenten in de school geweest. Gisteren hebben ze hun stageperiode afgesloten en heeft er een groepsdoorbroken muzikaal optreden plaatsgevonden in de gymzaal op Zonnewijzer 1. In de ochtend hebben de groepen 5A, 6A en 7A voor elkaar opgetreden, daarna de groepen 5B, 6B en 7B. In de middag hebben de groepen 3, 4 en 8 (A en B weer gesplitst) een optreden verzorgd.

muziekoptreden april 2018

Volgende week zal het Wijzertje niet verschijnen. Wij wensen u daarom nu alvast een fijne vakantie! Laten we dit heerlijke weer vasthouden.


Knikkerkampioen

Knikkeren, wie is er niet groot mee geworden? In de maanden april, mei en juni wordt alweer de vijftiende editie van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren georganiseerd. Daarin gaan wij op zoek naar Nederlands beste knikkeraar! Alle leerlingen in Nederland uit groep 3 tot en met 8 mogen gratis deelnemen!knikkers

Door heel Nederland worden er deze maanden lokale voorrondes van het NK Knikkeren gehouden. De beste zestien kinderen verdienen direct een plaats voor de finale.
Op de finaledag gaan duizend kinderen de strijd met elkaar aan voor de felbegeerde titel van Nederlands Kampioen Knikkeren 2018. Tijdens deze dag staan plezier en buitenspelen voorop.

Op woensdag 16 mei wordt er een NK Knikkeren voorronde georganiseerd op De Zonnewijzer. Alle kinderen kunnen zichzelf hiervoor gratis aanmelden via de website www.nkknikkeren.nl.

Ook zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om de knikkerwedstrijden te begeleiden. En misschien zijn er wel ouders die een foodtruck hebben voor koffie, thee en andere drankjes tijdens deze gezellige middag.

Wilt u zich aanmelden als begeleider of heeft u leuke ideeën voor catering op deze middag, mail dan naar Milanne Teunissen: mteunissen@sportsupport.nl.


Muziekuitvoering 

Gisteren was de grote dag aangebroken om, na twee weken muziekles van de studenten van de Hogeschool Leiden, eindelijk aan elkaar te laten zien wat iedereen geleerd had. Het optreden was erg leuk en gevarieerd qua liedjes, van moeilijk tot makkelijk. Er zat zelfs een Engels liedje bij. De kinderen hebben van elkaar genoten.

 Gedichten groep 1/2

Groep 1/2A

Dierengeluiden
Tok, tok, tok ik hoor de kippen in het kippenhok.
Boeee, horen jullie daar de koe?
Hij zegt: I love you!
Knor, knor, knor wat kriebelt er aan zijn snor?
De boer heeft een vlieg op zijn toet
en op zijn hoofd een hoed.
Hij ruimt de hokken op.
Hij werkt en dat is top!

Groekippenhokp 1/2C

De boerderij
Op de boerderij,
zie ik allemaal dieren vrij.
In de wei loopt een koe,
en die koe die zegt boe.
Ook een varken en een paard,
en die hupt met een vaart.
De kip zit in een hok,
en die zegt tok tok tok.
De boer ruimt de poep op,
en het gedichtje is stop.

Groep 1/2D

Poes bes
in het kasteel woont een poes.
ze heeft vlekjes en het heet loes.
ze loopt wat rond in het kasteel,
maar ze moet nog opruimen, héél erg veel!
loes heeft er helemaal geen zin in,
dus ze roept haar vriendin de spin.
ja, natuurlijk lieve loes, doe ik dat.
loes zegt: dank je lieve schat!

Groep 1/2F

gedicht-1-2f


Gedichten groep 3

Groep 3A

KoeDe koe
De koe staat in de wei en eet gras.
Hij staat in een diepe plas.

Lekker slapen, dat is wat hij wil,
maar eerst krabt hij aan zijn bil. 
Hij valt neer om te gaan slapen.
Eerst begint hij verschrikkelijk te gapen.
Dan wordt hij weer wakker

en wandelt naar de bakker.
Na het eten terug naar de wei,

daar staat hij weer helemaal blij.

Groep 3B

De koe
Er was eens een koe in de wei,
Zijn baasje is een lakei.
De koe at altijd gras,
Hij stopte het ook in zijn tas.
De tas nam hij mee naar huis,
En liet hem zien aan een muis.
De muis zei :Wat is dat voor een ding?
Is dat misschien een kring?
Nee, zei de koe, het is een tas,
Die zit vol met heel veel gras.
En nu doei muis,
Ik ga lekker naar huis.
Een kopje thee drinken met de lakei,
Dan zijn we allemaal weer blij.Gedichten groep 4

Groep 4C
mus

In de boom zit een mus.
Ik geef mijn moeder een kus.
Ik heb gescoord, Yes!!!!
Ik drink uit een fles.
Ik eet een vis.
Ik mis.
Door: Wouter


Gedichten groep 5

Groep 5A

gedicht-5a


Gedichten groep 7

Groep 7A

wonderwomanOma
Oma is mijn held, waarom? Dat leg ik je uit
Want voor je het weet is het verhaaltje weer uit
Ze is lief, aardig, enzovoort
Hebben jullie dat allemaal gehoord?
Zeven kleinkinderen, dat is top
Maar denk je dan nooit: alsjeblieft, stop
Je bent veel ziek, dat is niet fijn
Hopelijk is het gewoon voor de gein
Heb je het wel een beetje naar je zin in het ziekenhuis?
Maar het liefst zit je gewoon op de bank thuis
Nou, dit is het einde van het gedicht
Het was mijn plicht
Door: Wick

captainamericanEen held
Als er nood is
En er is iets mis
Dan weet je wie je belt
Een held!
Die komt je dan tegemoet
En die redt je babytoet
Die laat je weer lachen
Dan hang je aan de vlaggen 
En iedereen is dan weer blij
Want dan voel je je weer vrij
De held haalt een katje uit de boom 
In het plaatsje Bergen op Zoom
Door: Emma

Mijn opa als held
Een held had geen geld 
En dat werd door de overheid gemeld
En dat was raar, maar waar
De juf staat voor de klas
Niet pas
Al twee jaar staat ze voor de klas
Mijn opa, dat is mijn held
Hij heeft wel geld
Hij heeft pas een oxboard gegeven
En daarmee heb ik mijn kat in de hoek gedreven
Dit was mijn gedicht
En ik doe mijn boek weer dicht
Door: Hugozap

Er is een held…
Er is een held
Die geeft arme mensen geld
Met dat geld kunnen ze verder leven
En ook wat aan het goede doel geven
Er is een held
Die helpt met het klimaa
En hij houdt heel veel van tomaat
Al die tomaten
Gooit hij naar de misdaden
Er is een held
Die voor jou bestaat
En altijd voor jou klaarstaat
Wie is jouw held?
Door: Eline en Trijntje
Lilkbatgirlleine

Lilkleine is een held
Hij heeft best veel geld
Hij een meid en aan de politie heeft hij schijt
In loterij rapt hij over zijn meid
En hij heeft schijt aan de overheid!
Hij houdt van drank en poepstank
Hij rapt over een geit
En zijn meid heeft mooi haar
Klaar
Door: Thijs en Tristan

Elsupermanvis
Hij begon als een heel normale Amerikaanse soldaat
Maar in de kantine deed hij een daad
Hij pakte een gitaar en zong wat hier en daar
Het was nog niet zo goed, maar zingen zat in zijn bloed
Even later bracht hij een liedje uit
Die 3FM nu nog draait
Hij was nog niet zo populair, maar dat kan niemand gelijk
Maar helaas komt aan elk liedje van Elvis een eind
En met deze zin blaas ik dit gedicht uit
Door: Thijs

Wijzertje 13 april 2018

wijzertje

agenda


 

Agenda*

Dinsdag 17 april – woensdag 18 april IEP-eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april – zondag 13 mei Meivakantie
* De agenda loopt t/m de meivakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen week hebben er veel activiteiten plaatsgevonden: het verkeersexamen, de buitenlesdag, de gedichtenweek en de start van de schooltuinen en de muzieklessen.


Buitenlesdag

Zoals vorige week aangekondigd, was het dinsdag tijd voor de jaarlijkse buitenlesdag.
Alle klassen kregen een buitenles met een daarop aansluitend thema. Mede dankzij het mooie weer was dit een groot succes. En we hebben zelfs de krant gehaald.Buitenles krant

Schooltuinen

De groepen 6 zijn maandagmiddag gestart met de schooltuinen. Er is hard gewerkt en nu maar hopen dat er straks een mooie oogst komt!

Gedichtenweek

Afgelopen week vond ook de Gedichtenweek plaats. Zowel dinsdag als donderdag waren er dichters op school om over hun werk te vertellen. Heeft u de tentoonstelling in de hal van Zonnewijzer 1 gezien? In het Wijzertje van volgende week zullen we uitgebreid stilstaan bij de gedichten van de verschillende klassen.

tentoonstelling-gedichtenweek

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie:
zaterdag 20-10 t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie:
zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie:
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-2-2019
Pasen:
vrijdag 19-4-03-2019 t/m maandag 22-4-2019
Meivakantie:
dinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
Pinksteren:
zaterdag 28-6-2019 t/m maandag 10-6-2019
Zomervakantie:
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 02-09-2019

De studiedagen worden later bekend gemaakt.


Inschrijving AvondvierdaagseVoetafdruk

Tot uiterlijk vrijdag 20 april kunnen de inschrijvingen voor de avondvierdaagse nog ingeleverd worden. Op Zonnewijzer 1 staat de brievenbus bij de ingang van de lerarenkamer. Op Zonnewijzer 2 staat een brievenbus in de lerarenkamer. Na 20 april Is het niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven, dus vergeet niet de envelop met €7,50 en het inschrijfformulier mee te nemen naar school!


Dichter op bezoek
Groep 3

Tijdens de Gedichtenweek komen er ook dichters op bezoek. Bij groep 3 kwam Sandra de Weijze. En het is heel toevallig, maar ze is geboren tegenover onze school, dus dat maakte het voor haar extra leuk om bij ons op bezoek te komen.

Behalve gedichten schrijven, tekent Sandra ook. Ze liet op het digibord twee van haar gedichten zien met daarbij de tekeningen. Het eerste gedicht heette “De sterkste man” en het tweede gedicht “Beesten in mij”. Sandra had ook de boeken met de gedichten bij zich en Iker vroeg zich af hoe een boek gemaakt werd. Sandra vertelde dat je teksten en plaatjes moest verzamelen, dat bundelen en dan naar een drukkerij gaan. Daar kunnen ze een heleboel boekjes maken.

De kinderen gingen ook zelf aan de slag. Ze moesten op een kaartje de beginletter van hun naam schrijven en daarna de letter met een zwarte stift omtrekken. De volgende stap was: maak van je letter een dier, dus ogen, poten, eventueel een staart tekenen. De kinderen mochten het dier ook inkleuren.

Als laatste moesten de kinderen op de andere kant drie zinnen schrijven, namelijk:

Ik ben …

Ik heb …

Ik ga …

En als allerlaatste een woordklank, bijv. ssssssss of rrrrrrrrr.

De kinderen hebben erg hun best gedaan en heel leuke dierenkaarten gemaakt. Jammer genoeg vloog het uurtje bezoek om, want ik denk dat zowel de kinderen als Sandra nog uren door hadden kunnen gaan!


Groep 6

Door: Dante uit groep 6A

Donderdag kwam een dichter in de groepen 6. Ze heette Margreet Schouwenaar. Ze kwam hier vertellen over haar gedichten, maar ze schrijft ook boeken vertelde Margreet. Margreet kwam over haar gedichten vertellen, zoals Woordenregen, Voor het slapen gaan en Konijn. Natuurlijk heeft ze ook andere gedichten geschreven. Margreet gaf ons ook allemaal een boekje. Daarin moesten we een soort gedicht maken. Dat was heel leuk en we hebben ook veel geleerd!

Dit was mijn gedicht:
Een gedicht is mijn beste vriend.
Een gedicht is verdriet naar heimwee.
Een gedicht is een ijsje om je erdoorheen te likken.
Een gedicht is om mooi te zingen.
Een gedicht is de zon die weer op komt.
Een gedicht is het beste ter wereld.
Maar een gedicht is ook alles wat je kan bedenken.


Verkeersexamen

De groepen 7 hebben maandagochtend praktijkexamen verkeer gedaan. Over een paar weken zal bekend worden of zij geslaagd zijn.Muziek op De Zonnewijzer

Maandag 9 april zijn de muziekstudenten begonnen met hun stage in de groepen 3 t/m 8. Verschillende aankomende muziekjuffen en muziekmeesters bieden liedjes en bewegingen aan in de groepen. Bijna twee weken lang staat er elke dag muziek op het programma. De kinderen werken dagelijks aan een stuk dat ze voor elkaar gaan opvoeren. De kinderen zijn razend enthousiast.

Meester Luca doet in groep 4C een stiltespel. Want muziek is goed voelen en… luisteren wat je hoort.

Daarnaast vinden in deze periode ook de workshops muziek van Hart plaats. In de groepen 5 worden klarinet-, viool- of keyboardlessen gegeven. In groep 7 vindt Wereld drummen plaats en in groep 8 de Popwerkplaats. Al met al komen de kinderen met veel instrumenten in aanraking. In de groepen 3 is donderdag ook nog zangles gegeven door Hart.


Hoe gaat het nu met de instroomgroep?

Alweer vier weken gelden startte de instroomgroep. We begonnen met zeven kinderen. Inmiddels zijn we gegroeid tot een groep van veertien kinderen! De afgelopen vier weken hebben we zeker niet stilgezeten.

Instroomgroep 2018

Wij:
– maakten een uitstapje naar de bibliotheek;
– smulden van een heerlijk lenteontbijt;
– leerden omgaan met een lijmkwast, een verfkwast, een schaar en wascokrijt;
– leerden over schaduwen in de buitenlesdag;
– kunnen afscheid nemen bij de deur (als je komt wennen mogen papa en mama natuurlijk nog mee de klas in);
– zingen liedjes over de lente mee;
– kennen de regels in de school, in de klas en op het schoolplein;
– knutselen de mooiste werkjes;
– maken veel vriendjes om samen mee te spelen!

Gelukkig hebben we nog meer dan drie maanden de tijd om nog meer vriendjes te maken, leuke uitstapjes te doen en vooral met veel plezier naar school te gaan.

Groetjes uit de instroomklas


Buitenlesdag groep 1/2C
Voor groep 1/2C ging de buitenles dit jaar over het verkeer. De kinderen hebben geleerd om over te steken met en zonder stoplicht. Ook oversteken over een zebrapad ging goed. Een versje over oversteken wisten ze goed te onthouden.
Buitenlesdag 2018 groep 1:2C

Buitenlesdag groep 3A

Tijdens de buitenlesdag heeft klas 3A zich bezig gehouden met het nut van bijen. Veel bijensoorten zijn aan het uitsterven. De kinderen hebben een intro gehad van Eline, de moeder van Abel, en zijn daarna naar buiten gegaan met een mengsel van klei, aarde en zaden. Daar hebben ze balletjes van gemaakt, die ze vervolgens in de bosjes hebben gelegd. Als het goed is groeien daar bloemen uit waar de bijen op af komen. Het was een leerzame en leuke buitenles.

Wil jij de bijen ook een handje helpen? Laat de bloemetjes groeien op Nationale Zaaidag, 22 april: https://www.thepollinators.org/agenda/landelijke-zaaidag

Bij Eline kan je gratis zaadjes ophalen: https://www.nudge.nl/projects/voedselbank-voor-bijen/afhaalpunt-voor-nationale-zaaidag-eline/Buitenlesdag groep 3B

In het kader van de Nationale Buitenlesdag is groep 3B naar kinderboerderij Schoterhoeve geweest. Daar stond een leskist voor ons klaar met allerlei opdrachten en spelletjes over verschillende soorten vogels. We kregen vragen als van welke vogel is dit ei en van welke vogel is deze veer?
Ook konden de kinderen een memorie- en dominospel spelen. Als afsluiting was er de eierrace: zo snel mogelijk lopen met een ei op een lepel zonder dat het eraf valt. Het weer was fantastisch. Aan het eind van de les kregen de kinderen ranja en een lentediploma.
Het was een zeer geslaagde middag, zeker voor herhaling vatbaar.Buitenlesdag groep 5B

De buitenles van groep 5 stond in het teken van rekenen. Ze hebben een sommen-estafette gedaan.