De Activiteiten Commissie (AC)

Op De Zonnewijzer worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor uw kind(eren). Niet alleen met de eigen klas, maar ook grotere activiteiten voor de hele school en u als ouders/verzorgers. Gelukkig kan de school bij de grotere activiteiten een beroep doen op de AC die – mede dankzij uw ouderbijdrage – zo goed mogelijk probeert te helpen met het bedenken, invullen, organiseren en uitvoeren.

Wilt u zich ook inzetten voor De Zonnewijzer?

De AC bestaat uit allemaal ouders die in werkgroepjes hun steentje vrijwillig bijdragen. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, cultuurweken, sportdag, avondvierdaagse, etc. Aangezien De Zonnewijzer een grote school is, verspreid over twee locaties, stellen wij hulp van (groot)ouders/verzorgers erg op prijs. Wilt u zich ook inzetten en/of mogen wij voor specifieke onderwerpen een beroep op u doen, dan kunt u dit via het ouderparticipatieformulier aangeven (op te vragen bij de AC via aczonnewijzerhaarlem@gmail.com) of een AC-lid aanspreken. Alle hulp is van harte welkom en de beloning voor uw inzet is, behalve onze waardering, een nog fijnere school voor uw kind(eren).

AC-leden 2019-2020:

• Esther van Stigt (voorzitter)
• Wafae Belami
• Peter Berendsen
• Kasper van Berkel
• Leontien Blauw
• Erika van Heeringen
• Anne van Huijstee
• Bianca Maton
• Eline Wareman
• Nanna Claij (leerkracht)
• Arlette Schenk – Van der Veldt (adjunct-directeur)

De functie van penningmeester hopen we zo spoedig mogelijk in te vullen.

Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is voor dit schooljaar vastgesteld op:
€ 26,- per kind
€ 50,- voor 2 kinderen
€ 70,- voor 3 kinderen
€ 90,- voor 4 kinderen

Meerdere kinderen is + € 20,- en bij kinderen na 1-1-2020 € 13,- per kind.
De betaling verloopt via Club Collect.

De Werkgroep Verkeer

Op de Zonnewijzer is er een werkgroep verkeer aanwezig. Deze bestaat uit verkeersouders en de verkeersbrigade (klaar-overs). De werkgroep werkt samenwerking met VVN en de gemeente Haarlem, Regelmatig komt er informatie in het Wijzertje, met mededelingen over verkeersactiviteiten op school en tips voor ouders en kinderen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De z.g. ‘Verkeersbrigade’ bestaat uit een team van klaar-overs die twee aan twee aan het begin van de schooldag de oversteekplaats voor het hoofdgebouw van De Zonnewijzer bewaken. Evenals de klassenouders, hulpouders en luizenouders worden de klaar-overs geworven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Overigens heeft De Zonnewijzer ook contact met de wijkagent van de wijken ‘Sinnevelt’ en ‘Planetenwijk’ in verband met de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst iedere ochtend klaar-overs staan bij Zonnewijzer 1, zijn wij op zoek naar een aantal ouders dat zich aan wil melden. De tijden zijn van 08:00 tot 08:30 uur. Meld u aan via het e-mailadres verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl

error: Inhoud is beveiligd