Schoolgids

De Zonnewijzer heeft deze gids samengesteld om u te helpen bij het maken van de keuze voor een basischool. Wij beschrijven erin waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en geven een impressie van onze school. Deze gids is tevens bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en over de resultaten die wij behalen op de Zonnewijzer.
Schoolgids 2021 2022

Jaarboek

In dit jaarboekje vindt u naast alle activiteiten en bijzonderheden van het schooljaar 2019-2020 tevens belangrijke informatie over de school van uw kind(eren). Op deze manier heeft u actuele informatie over de schooltijden, vakanties en de verdeling van de leerkrachten op een rijtje.
Jaarboek 2021 2022

Inspectierapport

In 2016 is door de Inspectie van het Onderwijs Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een kwaliteitsonderzoek bij de school uitgevoerd. Het “Rapport van bevindingen” kunt u hier inzien:
Inspectie rapport

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanwege de komst van de AVG heeft Spaarnesant het privacy- en veiligheidsbeleid hierop aangepast. Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouders* en willen u graag informeren hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn
Brochure AVG Ouders
*Waar ouders geschreven staat bedoelen wij ouder(s) en/of verzorger(s)

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. In deze folder vindt u informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken. Daarnaast verwijzen we u graag naar de website www.kanjertraining.nl
Kanjertraining

Kleuterboekje

Met dit boekje vol algemene informatie voor de onderbouw (groep 1-2) proberen wij ouder(s) en verzorger(s) die hun kleuter op de Zonnewijzer plaatsen zo goed mogelijk te informeren over een aantal praktische zaken. Van het kleuterboekje bestaat ook een Engelstalige versie
Kleuterboekje
Kleuterboekje (Eng)

Plaatsingsbeleid en informatie over aanmelden

Het is belangrijk om verschillende scholen te bezoeken voordat u uw kind aanmeldt. Zo krijgt u een goed beeld van de scholen die u passend vindt voor uw kind.
Brochure plaatsingsbeleid (NL)
Brochure plaatsingsbeleid (ENG)

Aanvullende informatie over het aanmelden:
Informatie Over Aanmelden

School Ondersteunings Profiel

Hierin is beschreven hoe wij op de Zonnewijzer het onderwijs aan alle leerlingen vormgeven. Het geeft inzicht in de kwaliteit van het onderwijs, waarin de Zonnewijzer ruimte biedt voor de ontwikkeling van het talent van ieder kind.

School Ondersteunings Profiel

error: Inhoud is beveiligd