Inschrijven

Voor het eerst naar de basisschool

Met vier jaar mag een kind voor het eerst naar de basisschool. Een bijzonder moment. Op alle basisscholen in Haarlem verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid via de gemeente. U ontvangt als uw kind 3 jaar wordt hiervoor een aanmeldformulier van de gemeente.

Aanmelden voor de basisschool

Een kind wordt aangemeld door het aanmeldformulier bij de school van de eerste keuze in te leveren. Ouders mogen elke school in Haarlem kiezen: er zijn in totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Wanneer er al een grote broer of zus op onze school zit, is het toch noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschoolse. Kinderen met een grote broer of zus op de Zonnewijzer gaan mee in de voorrangsregeling van de gemeente.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. De website: www.naarschoolinhaarlem.nl  maakt zichtbaar op welke scholen een kind voorrang heeft.

Wat te doen?

Wanneer onze school de eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in. Let op onderstaand:

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van het kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier;
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van de eerste voorkeur wordt op nummer 1 gezet, de volgende voorkeur op 2, enzovoort. Dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn;
  • Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet het aanmeldformulier bij ons worden ingeleverd. In dit geval dan is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven;
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet);
  • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

  • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en ze zijn gecorrigeerd;
  • het betreft een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van het kind;
  • het kind heeft een VVE-indicatie en beschikt over een contract bij een Klaar voor de Start Peuteropvang.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van het aanmeldformulier wordt per mail een bewijs van aanmelding verstuurd, waarop alle gegevens staan.

De voorrangsscholen die niet zijn gekozen, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.

Tot de sluitingsdatum kan de aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen worden gewijzigd.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van www.naarschoolinhaarlem.nl. Dit aanmeldformulier is ook bij ons op school te verkrijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat de adres- en persoonsgegevens gecontroleerd kunnen worden.

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Het kind loot dan mee in volgorde van de opgegeven scholen van voorkeur.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer een kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool. Pas als een kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan de opgegeven voorkeuren en staan vermeld op het bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:
  1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
  2. Het kind heeft een VVE-indicatie en gaat minimaal één jaar naar een Klaar voor de Start peuteropvang én heeft de school als voorrangsschool;
  3. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
  4. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
  5. Het kind woont buiten Haarlem.

Meer informatie nodig?

Neem contact met ons op of kijk op www.naarschoolinhaarlem.nl.

Scroll to top