Komende 3 maanden
Datum/Tijd Gebeurtenis
01/04/2020
Inloopochtend groepen 3 en 4
10/04/2020
Geen vrije dag!!!!!
10/04/2020
Goede Vrijdag
11/04/2020 - 13/04/2020
Pasen
12/04/2020
Eerste Paasdag
13/04/2020
Tweede Paasdag
17/04/2020
Koningsspelen
20/04/2020
MR Vergadering
25/04/2020 - 10/05/2020
Meivakantie
27/04/2020
Koningsdag
1 2