Kunst en Cultuur

Op de Zonnewijzer vinden we leren samenwerken erg belangrijk.
Daarom zijn we schooljaar 2017-2018 begonnen met ‘Groepsdoorbroken Ateliers’.

Groepsdoorbroken Ateliers

Drie keer per jaar worden de Groepsdoorbroken Ateliers (GDA’s) georganiseerd. Op deze momenten worden de groepen gemixt. Aan de hand van een thema gaan de leerlingen aan de slag binnen de kunstdisciplines beeldende vorming, muziek en drama. Samenwerken, creativiteit en plezier staan hierbij voorop.

Het MuziekLAB

Het Muziek Lab (0nderdeel van HART) biedt muziekeducatieprojecten aan op onze school. Het aanbod is zeer divers en sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. De lessen worden gegeven door professionele muziekdocenten en de werkvormen die zij gebruiken zijn eigentijds. Ontdekken, experimenteren en samenspelen staan hierbij centraal. Aankomend schooljaar zullen alle groepen muziekworkshops krijgen.

Cultuurmenu

De Zonnewijzer is aangesloten bij het Cultuurmenu (onderdeel van HART). Vanuit dit menu worden er verschillende workshops, voorstellingen en musea bezoeken aangeboden. Alle jaargroepen bezoeken ten minste 1x per jaar een workshop/voorstelling/museum vanuit dit menu. Hierbij gaan de leerlingen naar het theater of zij bezoeken een museum.

Musea bezoeken

Vanaf de bovenbouw staan er musea bezoeken gepland. Groep 5 gaat naar het Archeologisch museum, groep 6 gaat naar het Teylersmuseum, groep 7 naar het Frans Hals museum en groep 8 gaat naar het Rijksmuseum. Hierbij staat het ervaren, bekijken, bespreken en maken van kunst centraal.

error: Inhoud is beveiligd