Kunst en Cultuur

Op de Zonnewijzer vinden we leren samenwerken erg belangrijk.
Daarom zijn we schooljaar 2017-2018 begonnen met ‘Groepsdoorbroken Ateliers’.

Groepsdoorbroken Ateliers

De groepen worden gemixt. Hierin staat de eigen creativiteit van ieder kind voorop en is veiligheid in uiting op dit gebied van groot belang. Elke creatieve uiting is uniek. We werken in de ateliers met de disciplines: beeldende vorming, drama en muziek. Het uiteindelijke doel is plezier. Dit gaan we komend schooljaar uitbreiden door het inzetten van een podium. Dit podium staat symbool voor ‘ieder kind een podium’.

Het Muziek Lab

Het Muziek Lab (0nderdeel van HART) biedt muziekeducatieprojecten aan op onze school. Het aanbod is zeer divers en sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. De lessen worden gegeven door professionele muziekdocenten en de werkvormen die zij gebruiken zijn eigentijds. Ontdekken, experimenteren en samenspelen staan hierbij centraal. Aankomend schooljaar zullen alle groepen muziekworkshops krijgen.

CmK-school

Doordat wij de komende twee jaar een CmK-school (Cultuureducatie met Kwaliteit) zijn, krijgen we intensieve begeleiding vanuit HART en Plein C (Expertisecentrum Cultuuronderwijs). Het professionaliseren van het team staat hierin voorop. Cultuureducatie is een vanzelfsprekend en belangrijk onderdeel te laten zijn van ons lesprogramma. De onderwerpen die hierbij centraal staan zijn: drama-muziek en beeldende vorming.

Cultuurweek

Cultuur Coördinator Monique Veelenturf-Stam is leerkracht en vormt samen met een aantal teamleden van de Zonnewijzer de Cultuurgroep. Eens per jaar organiseert de school een culturele week. Ouders en teamleden werken dan intensief samen om de kinderen een veelzijdige, onvergetelijke, creatieve week te laten ervaren.

error: Inhoud is beveiligd