Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol in beleidszaken en soms is instemming van de MR vereist. Ouders en leerkrachten in de MR kunnen in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen. De MR heeft instemmingsrecht in bijvoorbeeld de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de onderwijstijden en de vaststelling van de schoolgids. Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag de als MR ook advies uitbrengen over alle onderwerpen die de school aan gaan. Denk aan onderwerpen als ouderbetrokkenheid, onderwerpen voor de kinderraad, huisvesting of activiteiten.

In de MR van De Zonnewijzer zitten vier ouders (OMR – oudergeleding MR) en vier leerkrachten (PMR – personeelsgeleding MR). De leden zitten in de MR zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen dat de MR-leden vrij zijn om hun eigen mening te geven en onafhankelijke beslissingen te nemen over de voorstellen van het schoolbestuur.

De MR van de Zonnewijzer vergadert ongeveer negen keer per jaar. Deze vergaderingen zijn op maandagavond en openbaar, dus je bent van harte welkom om als luisteraar (toehoorder) bij de vergadering te zijn. Het vergaderschema wordt aan het begin van het schooljaar in de Basisschoolapp (communicatiesysteem van school) geplaatst onder Wijzertje en ook de notulen zijn daar na vaststelling terug te vinden. Elk jaar maakt de MR een jaarverslag. Deze is de te vinden in de Basisschoolapp.

De MR houdt ouders op de hoogte via berichten in het Wijzertje en via de notulen. Heb je vragen voor de MR? Je kunt ons bereiken via mr@zonnewijzerhaarlem.nl of spreek ons aan op het schoolplein. Ook is een vertegenwoordiging van de MR te vinden op de jaarlijkse informatiemarkt aan het begin van het schooljaar.

De huidige leden van de MR zijn:
 • Mark Butter – lid PMR
 • Mariska Schoonebeek – lid PMR
 • Arnoud Verschuur – lid PMR
 • Vacature – lid PMR
 • Tessa Holzenbosch – lid OMR
 • Leonie Janssen – lid OMR
 • Diane Kerbert – lid OMR
 • Sarah Marx – lid OMR

Even voorstellen

 • Sarah Geerken-Marx

  lid OMR

 • Leonie Janssen

  lid OMR

 • Diane Kerbert

  lid OMR

 • Tessa Holzenbosch

  lid OMR

 • Mark Butter

  lid PMR

 • Arnoud Verschuur

  lid PMR

 • Mariska Schoonebeek

  lid PMR

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen zoals stichting Spaarnesant, heeft ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat mee over zaken die voor die voor alle of de meeste scholen belangrijk zijn, zogenoemde bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan.

Voor meer informatie, zie https://www.spaarnesant.nl/organisatie/medezeggenschap/

De Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten voor de leerlingen. Denk aan versieringen voor Sinterklaas, de kerstviering en het lente-ontbijt. Ook ondersteunt de AC bij de Koningsspelen en het afscheid van groep 8. De AC is altijd op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen bij activiteiten. Alleen met voldoende hulp kunnen de activiteiten worden georganiseerd en maken we er voor de kinderen een geweldig feest van! Via de klassenouders doet de AC regelmatig een verzoek voor eenmalige hulp. Wil je vaker helpen en meedenken, dan kun je je ook aanmelden info@zonnewijzerhaarlem.nl. Erika zal dan als aanspreekpunt van de AC contact met je opnemen. Alle hulp is welkom!

De activiteiten worden (deels) bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De schooldirectie stelt, na goedkeuring en in overleg met de MR, de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast. De hoogte van de ouderbijdrage is opgenomen in de schoolgids. De ouderbijdrage is vrijwillig en dus geen verplichting. Maar je bent ook vrij om een extra bijdrage te doen.

Scroll to top