Nieuwsbrief

De Zonnewijzer brengt regelmatig de nieuwsbrief uit onder de naam “Het Wijzertje”. Ouders en verzorgers ontvangen de nieuwsbrief via het ouderportaal de Basisschool App. Dit is het communicatiesysteem van de school.

De redactie van het Wijzertje bestaat uit Desiree van den Kommer (administratie van Obs de Zonnewiizer). U kunt uw bijdrage(n) voor het Wijzertje sturen naar: desiree.vanden.kommer@spaarnesant.nl

Ook digitale foto’s en filmpjes zijn welkom. De redactie kan ervoor kiezen om stukken te redigeren of niet te plaatsen wanneer deze in strijd zijn met het doel van de nieuwsbrief of in strijd zijn met de privacy van de leerlingen.

Scroll to top