Onze school

Pedagogische Opdracht

Als school vallen wij onder Stichting Spaarnesant. Als gehele stichting vinden wij het belangrijk om te werken vanuit de pedagogische opdracht. Het waarom achter het onderwijs op de Zonnewijzer. Wat zijn de pedagogische drijfveren en de visie van onze school? Wat zijn onze kernwaarden en wat is onze motivatie om iedere dag het beste onderwijs te verzorgen?

Wij vinden het als school belangrijk dat we zorgen voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen en de leerkrachten, waarin eigenaarschap een hoofdrol speelt. We bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst vanuit een veilige leeromgeving. We doen dit graag samen: leerling, leerkracht en ouder. In dit proces vinden we het belangrijk dat we elkaar zien en gezien worden en dat er ruimte is voor plezier op leerling-, team-, en ouderniveau.

Ontwikkeling houdt voor ons niet op bij school. Onze pedagogische opdracht reikt verder dan kwalitatief goed onderwijs bieden. Daarom zien wij nauw contact met onze samenwerkingspartners als waardevol en zetten we onder andere in op het werken vanuit een gezamenlijke visie voor het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit doen wij samen met Op Stoom.

Visie

Wij werken samen, met plezier, aan onze persoonlijke ontwikkeling.

Missie

De Zonnewijzer is een openbare school die staat voor optimale ontwikkeling van haar leerlingen vanuit een veilige omgeving.

Team Zonnewijzer

Het team van de Zonnewijzer bestaat uit enthousiaste en toegewijde leerkrachten en ondersteunend personeel, waaronder een vakleerkracht bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, twee intern begeleiders, administratief medewerksters, conciërge, adjunct- directeur en directeur.

Uitspraak

“Als je een rondje loopt door de school zie je de lachende gezichten van de leerlingen en het team. Er wordt goed samengewerkt en gecommuniceerd. Het onderwijs wordt aangepast op de behoefte van de leerling.

– Tess Clous | leerkrachtondersteuner in opleiding op Obs de Zonnewijzer.

Scroll to top