Aanmelding kennismaking De Zonnewijzer

Als u de school niet kent, kunnen wij ons goed voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar de praktijk op obs De Zonnewijzer. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek en een rondleiding door onze school.

Maak een vrijblijvende afspraak door onderstaand forumlier in te vullen. De aanmelding is definitief wanneer u een bevestiging heeft ontvangen van onze administratie.

Van plaatsing naar een inschrijving

Ongeveer 5 maanden voordat een kind vier jaar wordt, ontvangen ouders bericht van de uitkomst van de plaatsing. Zij kunnen hun kind vervolgens gaan inschrijven bij de school die een plaats voor hen heeft.
Ouders mogen deze plaats ook weigeren, maar dan kunnen ze alleen nog terecht op scholen die lege plaatsen voor de desbetreffende leeftijdsgroep hebben.

Aanmelden en inschrijven

Jongste kleuters:
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt in Haarlem het plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.
Aanvullende informatie over het aanmelden:
Informatie over aanmelden
Aanmeldformulier nieuwe kleuters

Inschrijven kinderen ouder dan 4 jaar:
Kinderen die na een verhuizing o.i.d. overstappen naar onze school moeten worden aangemeld met het officiële  Inschrijfformulier
De scholen kunnen geen toezeggingen doen aan ouders van kinderen die tot deze doelgroep behoren.

Plaatsingsbeleid en inschrijving

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om in de loop van dit schooljaar stadsbreed een gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren.
Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die bestaan op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen van kinderen.
Deze regeling geldt voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 september 2019.

Brochure plaatsingsbeleid (NL)
Brochure plaatsingsbeleid (ENG)

Wat houdt het beleid in?

Het toelaten en plaatsen van kleuters zal voor alle scholen op dezelfde manier, gelijktijdig en geautomatiseerd gebeuren. De kern van dit beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Gerekend vanaf elk woonadres is er (naar verwachting) op de vijf dichtstbijzijnde scholen voorrang. Overigens staat het ouders vrij om hun kind aan te melden bij andere scholen dan deze vijf, maar daar geldt dan geen voorrang.

Hoe gaat het in zijn werk?

Rond de 3de verjaardag ontvangen ouders een informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. Ouders melden hun kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van eerste keuze in te leveren. Op het aanmeldformulier moet niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van voorkeur meerdere andere Haarlemse scholen worden opgegeven. Ouders hebben hierbij de vrijheid om voor elke Haarlemse school te kiezen. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een gezamenlijk computerprogramma. Het toedelen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in een bepaalde periode vier jaar worden, verloopt geautomatiseerd en voor alle scholen tegelijk, volgens dezelfde voorrangsregels.

Kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, krijgen altijd op deze school een plaats. Wanneer een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in de buurt van de school wonen als eerste een plaats (de school is dus voor hen een voorrangsschool). Uitzondering hierop zijn de Vrije Scholen en de Islamitische school; deze scholen hebben een stads brede functie, waardoor elk kind dat in Haarlem woont – ongeacht het woonadres – op deze scholen een gelijke voorrang heeft. Na afloop van elke plaatsingsronde krijgt elke ouder een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

error: Inhoud is beveiligd