Praktische informatie

Alle informatie over schooltijden, vrije dagen, studiedagen en schoolvakanties vind je hieronder. In de overzichten staan alle speciale dagen van het schooljaar 2023-2024

Schooltijden

Op de Zonnewijzer hebben we vijf gelijke schooldagen. Vanwege onze twee locaties, hebben we gekozen voor verschillende schooltijden, zodat ouders in de gelegenheid zijn op beide locaties hun kind te brengen en/ of halen.

De schooltijden zijn:

Zonnewijzer 1 (gr 1 t/m 4) Zonnewijzer 2 (gr 5 t/m 8)
Schooltijden: 8:30-14:15 8:20-14:05
Deur open: 8:20 8:10
Pauze: 11:45-12:30 / 12:00-12:45 11:30-12:15 / 11:45-12:30

Lunchpauze

Tussen de middag is er een pauze van 45 minuten. Leerlingen die thuis willen lunchen hebben de mogelijkheid om tijdens deze pauze naar huis te gaan. Mocht uw kind thuis gaan lunchen, dan kan de leerkracht van uw kind u meer informatie geven over de pauzetijd van de klas.

Leerlingen die overblijven nemen hun eigen lunch mee en lunchen in de eigen klas met de leerkracht. Tijdens het buitenspelen in de lunchpauze worden de groepen begeleid door TSO-medewerkers. Dit overblijfteam bestaat uit pedagogisch medewerkers van Opstoom, collega’s van de Zonnewijzer en vrijwilligers. Wij vragen tweemaal per jaar een bijdrage aan u om deze begeleiding te kunnen bekostigen.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie 21-10-2023 tot en met 29-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 tot en met 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 tot en met 25-02-2024
Pasen 29-03-2024 tot en met 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 tot en met 12-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 20-07-2024 tot en met 01-09-2024

Studiedagen (leerlingen zijn vrij)

  • Vrijdag 29-09-2023
  • Maandag 30-10-2023
  • Dinsdag 31-10-2023
  • Woensdag 6-12-2023
  • Dinsdag 13-02-2024
  • Donderdag 20-06-2024
  • Vrijdag 21-06-2024
  • Donderdag 18-07-2024 (verhuisdag)
  • Vrijdag 19-07-2024 (verhuisdag)

 

Aanmelden van uw kind

Ouders ontvangen bij de 3e verjaardag van hun kind een informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. Om hun kind aan te melden, moeten zij het formulier bij de school van hun eerste keuze inleveren. Op het formulier moeten zij niet alleen hun eerste voorkeur, maar ook meerdere andere Haarlemse scholen in volgorde van voorkeur opgeven. Ouders hebben hierbij de vrijheid om voor elke Haarlemse school te kiezen.

Het toedelen van plaatsen aan alle aangemelde kinderen die binnen een bepaalde periode vier jaar worden, gebeurt geautomatiseerd en volgens dezelfde voorrangsregels voor alle scholen tegelijk.

Uitspraak

“Het viel ons op dat jullie kernwaarden (plezier, ontwikkeling, veiligheid en samen) terug te zien is in alles wat jullie doen.

– Onderzoeksteam | Centraal Waarderend Onderzoek (november 2023)

Scroll to top